ερώτηση 1
Όταν η αλυσίδα κινήσεως είναι χαλαρή, τότε μπορεί:
Να φρενάρει ο εμπρός τροχός.
Να διακοπεί η παροχή ρεύματος στην ανάφλεξη.
Να χαλάσουν τα φρένα.
Να ακινητοποιηθεί ο πίσω τροχός.
ερώτηση 2
Κινείσθε προς μια διάβαση πεζών και πεζοί περιμένουν να περάσουν το δρόμο. Πώς συμπεριφέρεστε:
Αφήνετε να περάσουν οι πιο ηλικιωμένοι.
Επιβραδύνετε και ετοιμάζεστε να σταματήσετε.
Χρησιμοποιείτε τα φώτα πορείας για να τους ειδοποιήσετε να περάσουν.
Τους κάνετε νεύμα να περάσουν το δρόμο.
ερώτηση 3
Δεν πρέπει να οδηγείτε πίσω και πολύ κοντά σε ένα φορτηγό διότι:
Θα αναπνέετε τα καυσαέριά του.
Το ρεύμα αέρα του φορτηγού θα σας ρίξει.
Οι οδηγοί πίσω σας δεν θα μπορούν να σας δουν.
Μειώνεται η ορατότητά σας εμπρός.
ερώτηση 4
Σε ένα ιδανικό φρενάρισμα, τι ποσοστό συμμετοχής έχει το φρένο κάθε τροχού της μοτοσυκλέτας:
75% ο εμπρόσθιος και 25% ο οπίσθιος.
50% ο εμπρόσθιος και 50% ο οπίσθιος.
25% ο εμπρόσθιος και 75% ο οπίσθιος.
ερώτηση 5
Ποιες ενέργειες του αναβάτη προκαλούν σοβαρές φθορές στα ελαστικά της μοτοσυκλέτας:
Το φρενάρισμα.
Το στρίψιμο.
Η αλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Η στάθμευση.
ερώτηση 6
Ποιον τύπο λαδιού χρησιμοποιείτε για τον κινητήρα της μοτοσυκλέτας σας και κάθε πότε αλλάζετε λάδια:
Τον τύπο που ορίζει ο κατασκευαστής και αλλάζετε λάδια όταν αντιληφθείτε ότι ο κινητήρας υπερθερμαίνεται.
Τον τύπο που ορίζει ο κατασκευαστής και αλλάζετε κάθε 1000 km.
Τον τύπο που έχει τη ρευστότητα που ορίζει ο κατασκευαστής και αλλάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με όσα καθορίζoυν οι κατασκευαστές των λαδιών και της μοτοσυκλέτας.
ερώτηση 7
Οι μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με:
Δύο συστήματα τροχοπεδήσεως, που να επενεργούν και στους δύο τροχούς.
Ένα σύστημα τροχοπεδήσεως που επενεργεί στους πίσω τροχούς.
Ένα σύστημα τροχοπεδήσεως που επενεργεί στους μπροστινούς τροχούς.
ερώτηση 8
Ο έλεγχος της ανοχής των βαλβίδων του κινητήρα του δικύκλου γίνεται:
Από τον οδηγό του δικύκλου.
Από οποιονδήποτε οδηγεί δίκυκλο.
Μόνο από συνεργείο που λειτουργεί νόμιμα.
ερώτηση 9
Κατά τη συνηθισμένη οδήγηση στο δρόμο πρέπει να βρίσκεσθε:
30 cm μακριά από το πεζοδρόμιο.
Στο κέντρο της λωρίδας σας και λίγο δεξιά.
Στο δεξί της λωρίδας σας.
Κοντά στο κέντρο του δρόμου.
ερώτηση 10
Η μοτοσυκλέτα σας έχει ελαστικά με αεροθαλάμους. Τότε:
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους κάθε 6 μήνες.
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους κάθε 10.000 km.
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους όταν αλλάζετε το πίσω λάστιχο.
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους μαζί με τα ελαστικά.
Χρόνος