ερώτηση 1
Σε ένα σχηματισμό δικύκλων (ομαδική οδήγηση), ποιο δίκυκλο παίρνει την τελευταία θέση:
Οποιοδήποτε δίκυκλο.
Το δίκυκλο που πηγαίνει πιο αργά.
Το δίκυκλο που μπορεί να αναπτύξει τη μεγαλύτερη ταχύτητα.
ερώτηση 2
Ποιοι τύποι προστατευτικών κατασκευών προστατεύουν καλύτερα:
Ανεμοθώρακας (παρ-μπριζ) επάνω στο τιμόνι.
Σπορ φαίρινγκ.
Τουριστικού τύπου φαίρινγκ.
ερώτηση 3
Ο συνεπιβάτης οφείλει να:
Δίνει οδηγίες στον οδηγό.
Να γέρνει μαζί με τον οδηγό στις στροφές.
Να ελέγχει το δρόμο πίσω.
Να δείχνει με τα χέρια του την πρόθεση για αλλαγή κατευθύνσεως.
ερώτηση 4
Όταν η αλυσίδα κινήσεως είναι χαλαρή, τότε μπορεί:
Να φρενάρει ο εμπρός τροχός.
Να διακοπεί η παροχή ρεύματος στην ανάφλεξη.
Να χαλάσουν τα φρένα.
Να ακινητοποιηθεί ο πίσω τροχός.
ερώτηση 5
Οδηγώντας το δίκυκλό σας πλησιάζετε σε μία στροφή. Πώς συμπεριφέρεσθε:
Αναπτύσσετε ταχύτητα για να περάσετε γρήγορα τη στροφή.
Αναπτύσσετε ταχύτητα, γέρνετε πλησιάζοντας στο έδαφος και περνάτε τη στροφή.
Ελέγχετε το δρόμο, παίρνετε θέση και ρυθμίζετε την ταχύτητά σας και τη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.
ερώτηση 6
Η αλυσίδα της μοτοσυκλέτας χρειάζεται περιοδική λίπανση:
Ναι, γιατί έτσι μειώνονται οι φθορές και η θερμοκρασία τόσο της αλυσίδας όσο και των γραναζιών μεταδόσεως της κινήσεως.
Όχι, γιατί φροντίζει ο κινητήρας για τη λίπανσή της.
Όχι, γιατί έτσι μπορεί να βγει από τα γρανάζια και να ακινητοποιήσει τον πίσω τρόχο.
ερώτηση 7
Πιστεύετε ότι τα φώτα της μοτοσυκλέτας πρέπει να είναι αναμμένα και κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Ναι, γιατί έτσι γίνεται ευκολότερα αντιληπτή από τους οδηγούς των άλλων οχημάτων.
Όχι, γιατί αδειάζει ο συσσωρευτής.
Όχι, γιατί έτσι μειώνουν την ορατότητα των οδηγών των άλλων οχημάτων.
ερώτηση 8
Σε μία κατάβαση με σημαντική κλίση ποια σχέση του κιβωτίου ταχυτήτων της μοτοσυκλέτας χρησιμοποιείτε:
Την πρώτη.
Τη δεύτερη.
Εκείνη με την οποία ανεβαίνετε το ίδιο τμήμα του δρόμου ή τμήμα άλλου δρόμου με παρόμοιες κλίσεις.
ερώτηση 9
Όταν φορτώνετε τη μοτοσυκλέτα προσέχετε να:
Φορτώνετε τα πράγματά σας όσο γίνεται πιο πίσω από τον πίσω άξονα.
Μην υπερβαίνετε το όριο φορτώσεως που ορίζει ο κατασκευαστής.
Κρατάτε καλά τα πράγματά στα χέρια σας.
ερώτηση 10
Ποιον θεωρείτε σωστό τρόπο για το προσπέρασμα προπορευόμενου οχήματος:
Από αριστερά ή δεξιά και με μεγάλη ταχύτητα.
Από αριστερά και όσο πιο αργά μπορούμε.
Από αριστερά και, αφού κάνετε γνωστή την παρουσία και την πρόθεσή σας, χρησιμοποιώντας όλη την επιτάχυνση που διαθέτετε.
Χρόνος