ερώτηση 1
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-32
Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
Τέλος αποκλειστικής διελεύσεως λεωφορείων ή τρόλεϊ.
Απαγορεύεται η διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
ερώτηση 2
Για να εγγυηθείτε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:
Να αλλάζετε τα λαμπάκια των φώτων με άλλα μεγαλύτερης αποδόσεως για να εξασφαλίσετε μία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Να καθαρίζετε συχνά τις φωτιστικές επιφάνειες των φώτων.
Να ελέγχετε περιοδικά την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των εφεδρικών λαμπτήρων.
ερώτηση 3
Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το λεωφορείo επενεργεί:
Στο σύστημα πεδήσεως.
Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
ερώτηση 4
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-14
Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
Αυτοκινητόδρομος.
Επιτρέπεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.
ερώτηση 5
Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό:
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 1 μήνα μέχρι 1 χρόνο.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 μήνες μέχρι 3 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια.
ερώτηση 6
Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας αρθρωτών λεωφορείων εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά με ειδικές πινακίδες:
70 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
ερώτηση 7
Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του λεωφορείου:
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
Ο οδηγός του οχήματος.
ερώτηση 8
Το φαινόμενο της υδρολισθήσεως έχει ως αποτέλεσμα:
Τη φθορά των ελαστικών.
Την απώλεια του ελέγχου του συστήματος διευθύνσεως.
Τη μείωση της ιπποδυνάμεως του κινητήρα.
ερώτηση 9
Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:
Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.
Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
ερώτηση 10
Τι αναρροφά ένας τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας κατά το χρόνο της εισαγωγής:
Μείγμα πετρελαίου και αέρα.
Μόνο πετρέλαιο.
Μόνο αέρα.
Χρόνος