ερώτηση 1
Όταν ένα λεωφορείο πάθει βλάβη στο επαρχιακό οδικό δίκτυο σε πόση απόσταση πρέπει ο οδηγός να τοποθετήσει το τρίγωνο προειδοποιήσεως:
Σε απόσταση τουλάχιστον 20 m.
Σε απόσταση τουλάχιστον 50 m.
Σε απόσταση τουλάχιστον 100 m.
ερώτηση 2
Σύμφωνα με τη νομοθεσία το ωφέλιμο φορτίο του λεωφορείου προκύπτει από:
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όταν αφαιρέσομε το απόβαρο.
Το άθροισμα του απόβαρου και του φορτίου.
Το μικτό φορτίο, όταν αφαιρέσομε το φορτίο.
ερώτηση 3
Οι ζώνες ασφαλείας για τους επιβάτες είναι υποχρεωτικές:
Στα λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
Στα τουριστικά λεωφορεία.
Στα σχολικά λεωφορεία.
ερώτηση 4
Ποια είναι η λειτουργία του σιγαστήρα της εξατμίσεως:
Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί ο θόρυβος.
Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου.
Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να ζεστάνει τον εσωτερικό χώρο του οχήματος.
ερώτηση 5
Τα λεωφορεία, που φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να φέρουν ταχογράφο:
Όχι.
Μπορούν να φέρουν προαιρετικά.
Ναι.
ερώτηση 6
Σε ένα πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων:
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την πρώτη.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την όπισθεν.
ερώτηση 7
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-24
Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
Οδός προτεραιότητας.
Τέλος οδού προτεραιότητας.
ερώτηση 8
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-06
Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.
ερώτηση 9
Μετά από συνεχή οδήγηση τεσσεράμισι ωρών, πόσος είναι ο χρόνος της διακοπής για την ανάπαυση του οδηγού λεωφορείου:
Δέκα πρώτα λεπτά.
Τριάντα πρώτα λεπτά.
Σαράντα πέντε πρώτα λεπτά.
ερώτηση 10
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-18
Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Γενικά, όρια ταχύτητας.
Χρόνος