ερώτηση 1
Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:
Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.
Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.
ερώτηση 2
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-32
Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
Τέλος αποκλειστικής διελεύσεως λεωφορείων ή τρόλεϊ.
Απαγορεύεται η διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
ερώτηση 3
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με τρεις (3) ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, τα λεωφορεία ή συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.
ερώτηση 4
Πώς μεταδίδουν τα έμβολα την πίεση, που δημιουργείται από την έκρηξη του μείγματος, στο στροφαλοφόρο άξονα:
Με τον εκκεντροφόρο άξονα.
Με τα ωστήρια των βαλβίδων.
Με τη βοήθεια των διωστήρων (μπιέλες).
ερώτηση 5
Οι ζώνες ασφαλείας:
Είναι τα μοναδικά συστήματα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί στα αυτοκίνητα.
Είναι ασήμαντης χρησιμότητας στην κυκλοφορία.
Πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση.
ερώτηση 6
Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
50 km/h.
60 km/h.
70 km/h.
ερώτηση 7
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-17
Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
Τέλος αδιεξόδου.
Τέλος αυτοκινητόδρομου.
ερώτηση 8
Μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, διαπιστώνετε ότι κατά την πέδηση παρουσιάζεται ολίσθηση στις επιφάνειες τριβής. Τι πρέπει να κάνετε:
Να οδηγήσετε το αυτοκίνητο αμέσως στο ειδικό συνεργείο.
Να πατήσετε επανειλημμένα και διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως, οδηγώντας με μικρή ταχύτητα.
Να χρησιμοποιήσετε αντί για το ποδόφρενο το χειρόφρενο.
ερώτηση 9
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-08
Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
ερώτηση 10
Αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, και βρεθεί υπό την επήρεια αλκοόλ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει κάθε ζημιά χωρίς καμιά απαίτηση απ' αυτόν:
Όχι. Θα καταβάλει την αποζημίωση σε τρίτους, αλλά στη συνέχεια θα στραφεί εναντίον του.
Ναι. Θα καταβάλει την αποζημίωση χωρίς καμιά επίπτωση σ' αυτόν.
Χρόνος