ερώτηση 1
Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
6 μήνες.
12 μήνες.
24 μήνες.
ερώτηση 2
Οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) είναι μηχανισμοί που:
Καθιστούν σταθερή την οδήγηση του αυτοκινήτου.
Ελέγχουν και αποσβένουν γρήγορα τις ταλαντώσεις των ελατηρίων όταν οι τροχοί συναντούν ανωμαλία στο δρόμο.
Συνδέουν το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τα ελαστικά.
ερώτηση 3
Γιατί, όταν πιέζετε το γκάζι, αυξάνεται η ισχύς που παράγεται από έναν κινητήρα Diesel:
Γιατί ανοίγει περισσότερο η βαλβίδα εισαγωγής.
Γιατί φθάνει περισσότερη ποσότητα πετρελαίου στους εγχυτήρες καυσίμου.
Γιατί φθάνει στα μπουζί ρεύμα μεγαλύτερης εντάσεως.
ερώτηση 4
Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:
90 km/h.
100 km/h.
110 km/h.
ερώτηση 5
Ποια είναι η λειτουργία του πρωτεύοντα άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:
Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.
Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων, μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
Λαμβάνει την κίνηση από τον κεντρικό άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.
ερώτηση 6
Το σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα) χρησιμοποιείται στα λεωφορεία διότι:
Είναι πιο άνετη η οδήγηση του οχήματος.
Το υδραυλικό σύστημα πεδήσεως δεν επαρκεί για την επιβράδυνση του οχήματος.
Η εξωτερική φθορά στο δίκτυο σωληνώσεων και στους λοιπούς μηχανισμούς των αεροφρένων είναι σπάνια.
ερώτηση 7
Στο στροφόμετρο ορισμένων λεωφορείων υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα. Σε ποια κλίμακα είναι ο δείκτης όταν έχετε υπερβολική κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με την αποδιδόμενη ισχύ του κινητήρα:
Στην κίτρινη.
Στην πράσινη.
Στην κόκκινη.
ερώτηση 8
Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:
Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.
Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.
ερώτηση 9
Η διάρκεια της συνεχούς οδηγήσεως από τον οδηγό ενός λεωφορείου είναι:
5 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
4 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
3 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
ερώτηση 10
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-34
Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
Προσέγγιση σε στάση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
Οδός που επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εκτός λεωφορείων ή τρόλεϊ.
Χρόνος