ερώτηση 1
Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:
1 Ιανουαρίου 1984.
1 Ιανουαρίου 1985.
1 Ιανουαρίου 1988.
ερώτηση 2
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-13
Απαγορεύεται η διέλευση πεζών.
Διάβαση πεζών.
Υπόγεια διάβαση πεζών.
ερώτηση 3
Οι ζώνες ασφαλείας:
Είναι τα μοναδικά συστήματα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί στα αυτοκίνητα.
Είναι ασήμαντης χρησιμότητας στην κυκλοφορία.
Πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση.
ερώτηση 4
Πώς μεταδίδουν τα έμβολα την πίεση, που δημιουργείται από την έκρηξη του μείγματος, στο στροφαλοφόρο άξονα:
Με τον εκκεντροφόρο άξονα.
Με τα ωστήρια των βαλβίδων.
Με τη βοήθεια των διωστήρων (μπιέλες).
ερώτηση 5
Στο ελαστικό 175/70 R 15 87T το μέγεθος 15 δηλώνει:
Την εξωτερική διάμετρο του ελαστικού σε ίντσες.
Τη διάμετρο της ζάντας σε ίντσες.
Το ύψος του πέλματος του ελαστικού σε ίντσες.
ερώτηση 6
Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:
28.000 kg.
29.000 kg.
32.000 kg.
ερώτηση 7
Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:
Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.
Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.
ερώτηση 8
Επειδή τα λεωφορεία, όταν είναι σταθμευμένα εντός κατοικημένων περιοχών, προεξέχουν από τα υπόλοιπα οχήματα και παρακωλύουν την ορατότητα των πεζών, πρέπει να αποφεύγεται η στάθμευση στις οδούς:
Ναι.
Όχι.
ερώτηση 9
Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα λεωφορεία με σκοπό:
Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.
ερώτηση 10
Σε περίπτωση που η εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος κοπεί στα δύο, τότε πρέπει:
Να στερεωθούν τα δύο τμήματα μαζί.
Να αποταθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών για αντικατάσταση.
Να αγοράσετε και να τοποθετήσετε μία ανταλλακτική πινακίδα.
Χρόνος