ερώτηση 1
Στην άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:
Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας.
Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h.
Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 100 km/h.
ερώτηση 2
Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:
Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.
Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
ερώτηση 3
Πόσους κατ' ελάχιστον εξωτερικούς καθρέπτες οπισθοσκοπήσεως πρέπει να φέρει ένα λεωφορείο:
Δύο (2).
Τρεις (3).
Τέσσερις (4).
ερώτηση 4
Για να επιτύχετε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε τα ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:
Να αλλάζετε τις λάμπες με άλλης μεγαλύτερης τάσεως λειτουργίας, για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των φώτων.
Να αφήνετε λερωμένα με σκόνη τα τζάμια των φώτων για να αποφεύγετε το ξεθώριασμά τους.
Να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία των φλας.
ερώτηση 5
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-03
Ολισθηρό οδόστρωμα.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.
ερώτηση 6
Σε ένα πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων:
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την πρώτη.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την όπισθεν.
ερώτηση 7
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-06
Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.
ερώτηση 8
Πώς μεταδίδουν τα έμβολα την πίεση, που δημιουργείται από την έκρηξη του μείγματος, στο στροφαλοφόρο άξονα:
Με τον εκκεντροφόρο άξονα.
Με τα ωστήρια των βαλβίδων.
Με τη βοήθεια των διωστήρων (μπιέλες).
ερώτηση 9
Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα λεωφορεία με σκοπό:
Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.
ερώτηση 10
Όταν ένα σχολικό λεωφορείο σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, με ποια βασική ενέργεια ενημερώνονται οι οδηγοί των άλλων οχημάτων:
Με αναμμένο το δεξί φλας.
Με αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).
Χρόνος