ερώτηση 1
Σε περίπτωση που η εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος κοπεί στα δύο, τότε πρέπει:
Να στερεωθούν τα δύο τμήματα μαζί.
Να αποταθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών για αντικατάσταση.
Να αγοράσετε και να τοποθετήσετε μία ανταλλακτική πινακίδα.
ερώτηση 2
Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:
Να συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.
Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.
ερώτηση 3
Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τα 9.500 kg, είναι:
25.000 kg.
26.000 kg.
28.000 kg.
ερώτηση 4
Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ρύπος που περιέχεται στα προϊόντα καύσεως ενός:
Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
Υγραεριοκίνητου αυτοκινήτου.
ερώτηση 5
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-22
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
ερώτηση 6
Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:
Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.
Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.
ερώτηση 7
Επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά λεωφορεία; Αν ναι, μέχρι ποιο αριθμό:
Ναι, όσους χωράει το λεωφορείο.
Ναι, όσους αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
Ναι, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των καθημένων επιβατών.
ερώτηση 8
Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) είναι ρύπος, που περιέχεται κυρίως στα προϊόντα καύσεως ενός:
Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
Ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου.
ερώτηση 9
Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
80 km/h.
90 km/h.
100 km/h.
ερώτηση 10
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-29
Απαγορεύεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.
Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα εκτός επιβατηγών.
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.
Χρόνος