ερώτηση 1
Σε τι αποβλέπει η χρήση του μηχανόφρενου (κλαπέτου):
Στην οικονομία καυσίμων.
Στο να περιορίζεται η χρήση του ποδόφρενου κατά την κίνηση του οχήματος σε κατωφέρεια.
Στην ανακούφιση του κινητήρα.
ερώτηση 2
Ποιο το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
70 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
ερώτηση 3
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-01
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
ερώτηση 4
Σύμφωνα με τη νομοθεσία το ωφέλιμο φορτίο του λεωφορείου προκύπτει από:
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όταν αφαιρέσομε το απόβαρο.
Το άθροισμα του απόβαρου και του φορτίου.
Το μικτό φορτίο, όταν αφαιρέσομε το φορτίο.
ερώτηση 5
Ποια είναι η λειτουργία του σιγαστήρα της εξατμίσεως:
Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί ο θόρυβος.
Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου.
Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να ζεστάνει τον εσωτερικό χώρο του οχήματος.
ερώτηση 6
Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:
Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
Την εξωτερική θερμοκρασία.
Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.
ερώτηση 7
Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
ερώτηση 8
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-09
Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.
Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
ερώτηση 9
Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
6 μήνες.
12 μήνες.
24 μήνες.
ερώτηση 10
Όταν ένα όχημα πραγματοποιεί στροφή αριστερά, ποιος τροχός τρέχει περισσότερο:
Ο αριστερός.
Ο δεξιός.
Και οι δύο το ίδιο.
Χρόνος