ερώτηση 1
Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:
Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.
Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.
ερώτηση 2
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-30
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
ερώτηση 3
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-15
Απαγορεύεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.
Τέλος αυτοκινητόδρομου.
Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
ερώτηση 4
Σε ένα πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων:
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την πρώτη.
Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την όπισθεν.
ερώτηση 5
Ο οδηγός του λεωφορείου, εκτός από το κλειδί του ταχογράφου, πρέπει να έχει στο λεωφορείο και να επιδεικνύει, αν του ζητηθεί, τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας:
Της προηγούμενης ημέρας.
Των πέντε (5) προηγουμένων ημερών.
Των δεκαπέντε (15) προηγουμένων ημερών.
ερώτηση 6
Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του λεωφορείου:
Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.
Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.
ερώτηση 7
Μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, διαπιστώνετε ότι κατά την πέδηση παρουσιάζεται ολίσθηση στις επιφάνειες τριβής. Τι πρέπει να κάνετε:
Να οδηγήσετε το αυτοκίνητο αμέσως στο ειδικό συνεργείο.
Να πατήσετε επανειλημμένα και διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως, οδηγώντας με μικρή ταχύτητα.
Να χρησιμοποιήσετε αντί για το ποδόφρενο το χειρόφρενο.
ερώτηση 8
Από τι προκαλείται η υπερθέρμανση των ταμπούρων των τροχών:
Από την κακή λειτουργία του διαφορικού.
Από αντικανονική πίεση στα ελαστικά των τροχών.
Από κακή λειτουργία των επανατατικών ελατηρίων των σιαγόνων.
ερώτηση 9
Οι ζώνες ασφαλείας:
Είναι τα μοναδικά συστήματα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί στα αυτοκίνητα.
Είναι ασήμαντης χρησιμότητας στην κυκλοφορία.
Πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση.
ερώτηση 10
Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:
Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη.
Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 20 έτη.
Μέχρι και την οριστική στέρηση του δικαιώματος επαναποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.
Χρόνος