ερώτηση 1
Επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά λεωφορεία; Αν ναι, μέχρι ποιο αριθμό:
Ναι, όσους χωράει το λεωφορείο.
Ναι, όσους αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
Ναι, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των καθημένων επιβατών.
ερώτηση 2
Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό:
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 1 μήνα μέχρι 1 χρόνο.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 μήνες μέχρι 3 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια.
ερώτηση 3
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-17
Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
Τέλος αδιεξόδου.
Τέλος αυτοκινητόδρομου.
ερώτηση 4
Για να εγγυηθείτε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:
Να αλλάζετε τα λαμπάκια των φώτων με άλλα μεγαλύτερης αποδόσεως για να εξασφαλίσετε μία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Να καθαρίζετε συχνά τις φωτιστικές επιφάνειες των φώτων.
Να ελέγχετε περιοδικά την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των εφεδρικών λαμπτήρων.
ερώτηση 5
Όταν ένα όχημα πραγματοποιεί στροφή αριστερά, ποιος τροχός τρέχει περισσότερο:
Ο αριστερός.
Ο δεξιός.
Και οι δύο το ίδιο.
ερώτηση 6
Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι - ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
6 μήνες.
12 μήνες.
24 μήνες.
ερώτηση 7
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-13
Απαγορεύεται η διέλευση πεζών.
Διάβαση πεζών.
Υπόγεια διάβαση πεζών.
ερώτηση 8
Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:
Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.
Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.
ερώτηση 9
Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:
7.500 kg.
8.000 kg.
7.000 kg.
ερώτηση 10
Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
Χρόνος