ερώτηση 1
Ο αεροσυμπιεστής:
Αναρροφά τον αέρα, τον συμπιέζει και τον εισάγει στα αεροφυλάκια.
Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα αναρτήσεως.
Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα ψύξεως.
ερώτηση 2
Επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά λεωφορεία; Αν ναι, μέχρι ποιο αριθμό:
Ναι, όσους χωράει το λεωφορείο.
Ναι, όσους αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
Ναι, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των καθημένων επιβατών.
ερώτηση 3
Ποιος είναι ο προορισμός του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως για διάταξη με τον κινητήρα μπροστά και τους κινητήριους τροχούς πίσω:
Να μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.
Να μεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Να μεταδίδει τη ροπή στρέψεως από το κιβώτιο ταχυτήτων στους κινητήριους τροχούς.
ερώτηση 4
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-22
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
ερώτηση 5
Αν ένα αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο μεταφέρει όρθιους επιβάτες, ποιο είναι το ανώτερο όριο ταχύτητας που επιτρέπεται να αναπτύσσει:
50 km/h.
60 km/h.
70 km/h.
ερώτηση 6
Τι αναρροφά ένας τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας κατά το χρόνο της εισαγωγής:
Μείγμα πετρελαίου και αέρα.
Μόνο πετρέλαιο.
Μόνο αέρα.
ερώτηση 7
Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ρύπος που περιέχεται στα προϊόντα καύσεως ενός:
Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
Υγραεριοκίνητου αυτοκινήτου.
ερώτηση 8
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-25
Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
Οδός προτεραιότητας.
Τέλος οδού προτεραιότητας.
ερώτηση 9
Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:
Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.
Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.
ερώτηση 10
Πώς μεταδίδουν τα έμβολα την πίεση, που δημιουργείται από την έκρηξη του μείγματος, στο στροφαλοφόρο άξονα:
Με τον εκκεντροφόρο άξονα.
Με τα ωστήρια των βαλβίδων.
Με τη βοήθεια των διωστήρων (μπιέλες).
Χρόνος