ερώτηση 1
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-16
Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
Αυτοκινητόδρομος.
Αδιέξοδος.
ερώτηση 2
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-21
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
ερώτηση 3
Τι θα συμβεί, όταν η κλίση των πίρων των ακραξονίων δεν είναι κανονική:
Δε θα έχετε κανονική επαναφορά του τιμονιού και σταθερότητα διευθύνσεως.
Θα έχομε πρόωρη φθορά του συστήματος διευθύνσεως.
Δεν μπορείτε να στρίψετε εύκολα το όχημα.
ερώτηση 4
Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
28.000 kg.
29.000 kg.
32.000 kg.
ερώτηση 5
Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:
Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.
Για λόγους ανέσεως των επιβατών.
Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.
ερώτηση 6
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
12.000 kg.
11.500 kg.
13.000 kg.
ερώτηση 7
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-26
Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
Οδός προτεραιότητας.
Τέλος οδού προτεραιότητας.
ερώτηση 8
Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο οδόστρωμα μειώνεται από:
Την ύπαρξη λαδιού ή νερού στο οδόστρωμα.
Τη χρήση μικρής σχέσεως μεταδόσεως στο κιβώτιο.
Τη συχνή χρήση των φρένων.
ερώτηση 9
Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν μπορεί να λειτουργήσει, ποια είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
Έχει κοπεί ο ιμάντας.
Υπάρχει διακοπή ρεύματος μεταξύ συσσωρευτή και εκκινητήρα.
Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.
ερώτηση 10
Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με θάνατο:
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 3 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 4 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 5 χρόνια.
Χρόνος