ερώτηση 1
Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
Στον κινητήρα.
Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
Στο κέντρο βάρους.
ερώτηση 2
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
Το σβήσιμο του τσιγάρου.
Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
ερώτηση 3
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
Πριν από κάθε διαδρομή.
Κάθε χρόνο.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
ερώτηση 4
Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
Πρέπει να κοιμάται.
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
ερώτηση 5
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
ερώτηση 6
Η υπερφόρτωση προκαλεί:
Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
ερώτηση 7
Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
Το πολύ 45 ωρών.
Τουλάχιστον 33 ωρών.
Τουλάχιστον 57 ωρών.
ερώτηση 8
Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
ερώτηση 9
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
Με άμεση και απότομη πέδηση.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άναμμα του δεξιού φλας.
ερώτηση 10
Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
ερώτηση 11
Στις διεθνείς μεταφορές, για κάθε βλάβη που μπορεί να υποστεί ο μεταφορέας, ο αποστολέας:
Φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση.
Φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά.
Δεν φέρει ευθύνη.
ερώτηση 12
Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
ερώτηση 13
Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.
ερώτηση 14
Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
Ο καφές και το νερό.
Οι χάρτες.
Τα γυαλιά ηλίου.
ερώτηση 15
Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:
oo195
Κέντρο.
Δεξιά.
Αριστερά.
ερώτηση 16
Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
Ανώφελη.
Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
Υποχρεωτική.
ερώτηση 17
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
ερώτηση 18
Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
Αύξηση της ταχύτητας.
Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
ερώτηση 19
Στην Ελλάδα υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί απο :
1/1/2006.
1/5/2006.
1/6/2006.
ερώτηση 20
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
ερώτηση 21
Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
Των κυκλωμάτων πέδησης.
Των ελαστικών.
Του κινητήρα.
ερώτηση 22
Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
Μεγαλύτερη.
Μικρότερη.
Ίδια.
ερώτηση 23
Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
Το μηχανόφρενο.
Ο υδραυλικός.
Ο ηλεκτρομαγνητικός.
ερώτηση 24
Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
ερώτηση 25
Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
ερώτηση 26
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:
Η αποφυγή εμποδίου.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.
ερώτηση 27
Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυμαησμός. Ποινικό δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός:
Δεν είχε ασφάλιση.
Είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Είναι επαγγελματίας.
ερώτηση 28
Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (tranzit):
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι’ ενός κράτους στο οποίο Βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν Βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά Βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης.
Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε Βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης.
ερώτηση 29
Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται:
Απο την ορμή αλλά όχι απο την αδράνεια.
Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
Και από την ορμή και από την αδράνεια.
ερώτηση 30
Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:
5 χρόνια.
10 χρόνια.
15 χρόνια.
ερώτηση 31
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
ερώτηση 32
Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε:
Αυτοκινητόδρομους.
Διασταυρώσεις.
Χώρους στάθμευσης φορτηγών.
ερώτηση 33
Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
Κοινές και συμβαλλόμενες.
Ειδικού και κοινού φορτίου.
Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
ερώτηση 34
Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
ερώτηση 35
Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
Το φορτίο του οχήματος.
Το ύψος του οδηγού.
Το ύψος του οχήματος.
ερώτηση 36
Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
Σε δύσπνοια.
Στη διάσωση του τραυματία.
Σε μόνιμες βλάβες.
ερώτηση 37
Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
Υδροπνευματικό σασμάν.
Αυτόματο σασμάν.
Μηχανικό σασμάν.
ερώτηση 38
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
Οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.
ερώτηση 39
Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:
Εντός των πόλεων.
Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
Μεγάλης αξίας.
ερώτηση 40
Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
ερώτηση 41
Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών:
Θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες.
Πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες.
Θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες.
ερώτηση 42
Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:
Μόνο ιδιοχείρως.
Στη θέση «ανάπαυση».
Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
ερώτηση 43
Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
ερώτηση 44
Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
ερώτηση 45
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
ερώτηση 46
Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
Η οδική ασφάλεια.
Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
Τα οδικά ατυχήματα.
ερώτηση 47
Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
Απέλαση.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
ερώτηση 48
Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητα τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, σύμφωνα με τη CMR:
Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή.
Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή.
Ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει.
ερώτηση 49
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
ερώτηση 50
Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:
Λιγότερα θύματα.
Ισάριθμα θύματα.
Περισσότερα θύματα.
ερώτηση 51
Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση:
Ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο.
Ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο.
Συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο.
ερώτηση 52
Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
Μόνο όταν είναι σε στάση.
Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Μόνο όταν κινείται.
ερώτηση 53
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1:
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1.
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1.
Δεν εκδίδεται αντίγραφο.
ερώτηση 54
Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
ερώτηση 55
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
Ελκτική.
Κινητική.
Θερμική.
ερώτηση 56
Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:
Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.
Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.
ερώτηση 57
Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
ερώτηση 58
Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών - σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων - εμπλέκονται:
Λιγότερα οχήματα.
Ισάριθμα οχήματα.
Περισσότερα οχήματα.
ερώτηση 59
Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.
ερώτηση 60
Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:
Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
Χρόνος