ερώτηση 1
Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα φορτηγά με σκοπό:
Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.
ερώτηση 2
Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:
Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.
Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.
ερώτηση 3
Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 kg σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
85 km/h.
70 km/h.
90 km/h.
ερώτηση 4
Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
Η βλάβη του θερμοστάτη.
Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.
ερώτηση 5
Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας προς την ίδια κατεύθυνση, επιτρέπεται να κινείται:
Μόνο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
Μόνο στις δύο δεξιότερες λωρίδες κυκλοφορίας.
Σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας.
ερώτηση 6
Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:
Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.
Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.
ερώτηση 7
Πότε ένα φορτίο που μεταφέρεται με φορτηγό αυτοκίνητο επισημαίνεται με πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 0,5 x 0,5 m λευκού χρώματος με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες:
Όταν προεξέχει πάνω από ένα (1) μέτρο από το εμπρόσθιο ή το οπίσθιο μέρος του οχήματος.
Όταν προεξέχει πάνω από 0,40 m κατά το πλάτος από το εξωτερικό άκρο των φώτων του οχήματος.
Όταν προεξέχει πάνω από 30% του μήκους του αμαξώματος.
ερώτηση 8
Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:
Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.
Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.
Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.
ερώτηση 9
Ένα φορτωμένο φορτηγό αυτοκίνητο όταν διασχίζει μία επικίνδυνη κατωφέρεια (κατηφόρα) κινδυνεύει κυρίως:
Να χάσει την ισορροπία του και το φορτίο του να αποσυνδεθεί, διότι το κέντρο βάρους του φορτηγού βρίσκεται αρκετά ψηλά.
Το αμάξωμα να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεύει με το τράνταγμα να χάσει την ισορροπία του ή να καταστραφεί.
Να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα παρασυρόμενο από το βάρος του, με συνέπεια την έντονη χρήση φρένων, την υπερθέρμανση αυτών και την απώλεια της αποτελεσματικότητάς τους.
ερώτηση 10
Ένα ρυμουλκούμενο, όταν αποσυνδέεται από το ρυμουλκό, πρέπει να ακινητοποιείται με:
Τον πεπιεσμένο αέρα που έχει στο καζανάκι του.
Το τρίγωνο ζεύξεώς του.
Μηχανικό τρόπο.
Χρόνος