ερώτηση 1
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος φορτηγού για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:
11,5 m.
12 m.
12,5 m.
ερώτηση 2
Διαπιστώνεται ότι ο πετρελαιοκινητήρας του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργία του παρουσιάζει διακοπές. Ποια από τις τρεις παρακάτω μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
Υψηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
Χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
Κακή λειτουργία του εγχυτήρα καυσίμου (μπεκ).
ερώτηση 3
Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
f-38
Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
ερώτηση 4
Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:
Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος και κατά το δυνατόν στο πλάι.
Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος, ούτε στο πλάι.
Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.
ερώτηση 5
Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-36
Τα οχήματα ωφέλιμου φορτίου 2 τόνων.
Τα οχήματα των οποίων το βάρος ανά άξονα υπερβαίνει τους 2 τόνους.
Τα οχήματα συνολικού βάρους μικρότερου από 2 τόνους.
ερώτηση 6
Οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζεται με μια λευκή συνεχή γραμμή. Επιτρέπεται η υπέρβασή της:
Ναι, εάν δεν βλέπετε να έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση οχήματα.
Όχι, σε καμιά περίπτωση.
Ναι, αν είναι να προσπεράσετε άλλο όχημα που κινείται με μικρή ταχύτητα.
ερώτηση 7
Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδηγήσεως:
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.
ερώτηση 8
Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
25.000 kg.
26.000 kg.
28.000 kg.
ερώτηση 9
Για ποια οχήματα ισχύει η απόσταση ασφαλείας των 70 m που καθορίζει η πινακίδα αυτή:
f-37
Όλα τα οχήματα.
Μόνο τα επιβατηγά οχήματα.
Μόνο τα επιβατηγά οχήματα χωρίς ρυμουλκούμενο όχημα.
ερώτηση 10
Σε αυτήν την κατάσταση, εάν μια οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:
f-024
Το φορτηγό υποχωρεί.
Το αυτοκίνητο που ρυμουλκεί το τροχόσπιτο υποχωρεί.
Χρόνος