ερώτηση 1
Έχετε εμπλακεί σε ένα ατύχημα μόνο με υλικές ζημιές. Θα πρέπει να ενημερώσετε τον ζημιωθέντα άμεσα ή έμμεσα μέσα σε:
24 ώρες.
48 ώρες.
7 ημέρες.
ερώτηση 2
Σε ένα φορτηγό εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:
Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.
Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.
ερώτηση 3
Τι ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με θάνατο:
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 3 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 4 χρόνια.
Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 5 χρόνια.
ερώτηση 4
Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την κατάσταση του οδοστρώματος, όταν αρχίζει να βρέχει και ιδιαιτέρως μετά από μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας:
Το στρώμα γλίτσας στην αρχή της βροχής δεν είναι επικίνδυνο.
Το στρώμα γλίτσας στην αρχή της βροχής είναι επικίνδυνο.
Το στρώμα γλίτσας δεν επηρεάζει την πρόσφυση των ελαστικών.
ερώτηση 5
Σε ποιες περιοχές κυμαίνεται η μικρότερη επιτρεπόμενη πίεση πεπιεσμένου αέρα σε ένα πνευματικό σύστημα φρένων:
Περίπου 5-6 bar.
Περίπου 9 -10 bar.
Περίπου 14-15 bar.
ερώτηση 6
Όταν πραγματοποιείτε ένα μακρινό ταξίδι, πρέπει να κάνετε περιοδικές στάσεις για ξεκούραση που θα βελτιώσουν την ετοιμότητά σας στην οδήγηση:
Όχι, για να φθάσετε γρήγορα στον προορισμό σας.
Ναι, κάθε 8 ώρες περίπου, αν το ταξίδι υπερβαίνει αυτό το χρόνο.
Ναι, κάθε 2 ώρες και για 15 λεπτά της ώρας τουλάχιστον σε κάθε στάση.
ερώτηση 7
Για να διασχίσει με ασφάλεια ένα φορτωμένο φορτηγό μια στροφή, πρέπει:
Να μειώσει την ταχύτητα μέσα στη στροφή.
Να ανεβάσει τη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Να μειώσει ταχύτητα πριν τη στροφή και όχι πάνω σε αυτήν.
ερώτηση 8
Κινείσθε με φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση:
f-04
Οδηγείτε στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος λωρίδες.
Οδηγείτε σε οποιαδήποτε λωρίδα λόγω της πυκνής κυκλοφορίας.
ερώτηση 9
Πότε επιτρέπεται να κάνετε όπισθεν με το όχημά σας:
Κοντά σε ένα στύλο φωτισμού.
Όταν δεν είναι δυνατή η προς τα εμπρός κίνηση ή γίνεται ελιγμός σταθμεύσεως.
Από έναν κεντρικό σε ένα μικρό δρόμο.
ερώτηση 10
Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα φορτηγά με σκοπό:
Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.
Χρόνος