ερώτηση 1
Εάν τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας έχουν πίεση μεγαλύτερη της κανονικής, πού θα παρουσιάσουν αυξημένη φθορά:
Στις πλευρές του πέλματος.
Στο μέσο (κέντρο) του πέλματος.
Μόνο στην εσωτερική πλευρά του πέλματος.
ερώτηση 2
Όταν ένα φορτηγό πάθει βλάβη εντός κατοικημένης περιοχής σε πόση απόσταση πρέπει ο οδηγός να τοποθετήσει το τρίγωνο προειδοποιήσεως:
Σε απόσταση τουλάχιστον 50 m.
Σε απόσταση τουλάχιστον 20 m.
Σε απόσταση το πολύ 20 m.
ερώτηση 3
Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-51
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή όλων των φορτηγών οχημάτων.
ερώτηση 4
Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-52
Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
ερώτηση 5
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος φορτηγού, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:
3,80 m.
4,00 m.
4,20 m.
ερώτηση 6
Για να περάσετε δίπλα από έναν πεζό, οφείλετε να αφήσετε ένα πλευρικό διάστημα το λιγότερο:
0,50 m.
1 m.
1,5 m.
ερώτηση 7
Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού ρυμουλκούμενου οχήματος, για εθνικές μεταφορές είναι:
16.000 kg.
19.000 kg.
20.000 kg.
ερώτηση 8
Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του φορτηγού σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.
Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.
ερώτηση 9
Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:
Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.
Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.
Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.
ερώτηση 10
Στα σήματα επισημάνσεως των κινδύνων μεταφοράς επικινδύνων υλών, ο πρώτος αριθμός φανερώνει:
Τον κύριο κίνδυνο.
Δευτερεύοντες κινδύνους.
Χρόνος