{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} /{{ outcomes.length }}
ερώτηση 1
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 90

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2 Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3 Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
ερώτηση 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7

Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:

1 Αυτόνομων μετακινήσεων.
2 Διεθνών μετακινήσεων.
3 Έκτακτων μετακινήσεων.
ερώτηση 3
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1

Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:

1 Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
2 Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
3 Ίδιες για τούς ανθρώπους ίδιας ηλικίας.
ερώτηση 4
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 43

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
ερώτηση 5
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 8

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:

1 Από τον κινητήρα στους τροχούς.
2 Από το τιμόνι στους τροχούς.
3 Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
ερώτηση 6
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 104

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

1 Δύναμη βαρύτητας.
2 Φυγόκεντρος δύναμη.
3 Ελκτική δύναμη.
ερώτηση 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1

Οι οδικές επιβατικές μεταφορέα:

1 Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.
2 Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
3 Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.
ερώτηση 8
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 77

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:

1 Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
2 Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3 Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
ερώτηση 9
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:

1 Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
2 Στο σαγόνι.
3 Στο πάνω μέρος των αυτιών.
ερώτηση 10
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 120

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

1 18 τόνους.
2 12 τόνους.
3 6 τόνους.
ερώτηση 11
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 160

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:

1 Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
2 Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3 Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
ερώτηση 12
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 113

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:

1 Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
2 Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3 Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
ερώτηση 13
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 11

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

1 Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
2 Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3 Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
ερώτηση 14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 2

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:

1 Με άμεση και απότομη πέδηση.
2 Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3 Με άναμμα του δεξιού φλας.
ερώτηση 15
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 67

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:

1 «Διάλειμμα».
2 «Άλλη εργασία».
3 «Διαθεσιμότητα».
ερώτηση 16
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 83

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

1 Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2 Έγχυση λαδιού.
3 Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
ερώτηση 17
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:

1 Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2 Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3 Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
ερώτηση 18
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 36

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

1 Νωτομετωπικές.
2 Μετωπικές.
3 Πλαγιομετωπικές.
ερώτηση 19
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 196

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενος φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει;

1 Ο οδηγός του λεωφορείου.
2 Ο οδηγός του φορτηγού.
3 Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
ερώτηση 20
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 215

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

1 Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε μονή σειρά.
2 Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
3 Δεν μιλούν στο κινητό.
ερώτηση 21
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 66

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:

1 Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2 Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3 Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
ερώτηση 22
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 37

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:

1 Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2 Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3 Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
ερώτηση 23
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 209

Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:

1 Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
2 Της φλυαρίας τούς.
3 Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
ερώτηση 24
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 95

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:

1 Ο κλιματισμός λειτουργεί.
2 Ο ταχογράφος λειτουργεί.
3 Ο κινητήρας λειτουργεί.
ερώτηση 25
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 55

Η απόσταση ακινητοποίησης:

1 Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
2 Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
3 Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
ερώτηση 26
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 31

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:

1 Τα έργα υποδομής.
2 Οι καιρικές συνθήκες.
3 Ο άνθρωπος.
ερώτηση 27
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 57

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο:

1 Τα αστικά λεωφορεία.
2 Τα οχήματα Κ.Τ.Ε.Λ.
3 Τα τουριστικά λεωφορεία.
ερώτηση 28
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 74

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:

1 Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
2 Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3 Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
ερώτηση 29
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 45

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

1 Τη 1 ώρα.
2 Τα 15 λέπια.
3 Τα 30 λεπτά.
ερώτηση 30
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 170

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:

1 Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
2 Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3 Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
ερώτηση 31
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 11

Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:

1 Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.
2 Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
3 Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
ερώτηση 32
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 52

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:

1 «Διαθεσιμότητα».
2 «Ανάπαυση».
3 «Άλλη εργασία».
ερώτηση 33
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 91

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2 Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3 Προστατεύει το περιβάλλον.
ερώτηση 34
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 12

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

1 90 ώρες.
2 100 ώρες.
3 112 ώρες.
ερώτηση 35
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 38

Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:

1 Της ροπής στρέψης ίου κινητήρα και ίων στροφών.
2 Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3 Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
ερώτηση 36
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 201

Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:

1 Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.
2 Παράσυρσης πεζού.
3 Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα
ερώτηση 37
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 86

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:

1 Το μηχανόφρενο.
2 Ο υδραυλικός.
3 Ο ηλεκτρομαγνητικός.
ερώτηση 38
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 4

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:

1 Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.
2 Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
3 Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
ερώτηση 39
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τις περιηγήσεις τουριστών είναι:

1 Ειδικές τακτικές γραμμές.
2 Τακτικές γραμμές.
3 Έκτακτες γραμμές.
ερώτηση 40
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 25

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

1 Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2 Ακουστεί θόρυβος.
3 Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
ερώτηση 41
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 93

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

1 Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.
2 Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3 Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
ερώτηση 42
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 94

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

1 Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2 Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
3 Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
ερώτηση 43
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 46

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

1 Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2 Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3 Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
ερώτηση 44
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 2

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:

1 Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
2 Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
3 Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
ερώτηση 45
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 121

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

1 18 τόνους.
2 12 τόνους.
3 6 τόνους.
ερώτηση 46
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 50

Σε περίπτωση δυο οδηγών:

1 Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
2 Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
3 Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.
ερώτηση 47
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 31

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:

1 Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
2 Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
3 Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
ερώτηση 48
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 44

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:

1 Καθόλου.
2 Πάνω από 1 φορά.
3 Πάνω από 2 φορές.
ερώτηση 49
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 29

Η ζώνη ασφαλείας:

1 Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
2 Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
3 Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
ερώτηση 50
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:

1 Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
2 Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
3 Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.
ερώτηση 51
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 156

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:

1 Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
2 Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3 Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
ερώτηση 52
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 127

Το απόβαρο είναι το βάρος του οχήματος χωρίς επιβάτες και αποσκευές. Σε αυτό περιλαμβάνεται το βάρος:

1 Του οδηγού.
2 Του εφεδρικού τροχού.
3 Της δεξαμενής καυσίμου γεμάτης στο 100%.
ερώτηση 53
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 72

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

1 Μόνο ιδιοχείρως.
2 Στη θέση «ανάπαυση».
3 Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
ερώτηση 54
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 92

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

1 Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
2 Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
3 Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.
ερώτηση 55
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 22

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:

1 Του κινητήρα και ίου κιβωτίου ταχυτήτων.
2 Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3 Του κινητήρα και των τροχών.
ερώτηση 56
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 19

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:

1 Απογευματινές.
2 Μεσημβρινές.
3 Πρώτες πρωινές.
ερώτηση 57
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 77

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
2 Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3 Με κάθε αλλαγή οδηγού.
ερώτηση 58
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 4

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:

1 Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
2 Πρέπει να αποφεύγεται.
3 Είναι θετική για την υγεία.
ερώτηση 59
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 12

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:

1 Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
2 Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
3 Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
ερώτηση 60
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 173

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

1 Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
2 Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3 Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.