{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} /{{ outcomes.length }}
ερώτηση 1
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 170

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:

1 Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
2 Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3 Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
ερώτηση 2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

1 Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
2 Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
3 Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
ερώτηση 3
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 64

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:

1 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
2 Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
3 Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
ερώτηση 4
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 126

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:

1 Της καταπόνησης των τροχών.
2 Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3 Της κατανάλωσης καυσίμου.
ερώτηση 5
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 31

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

1 4,5 ωρών.
2 45 λεπτών.
3 45 ωρών.
ερώτηση 6
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 63

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:

1 Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
2 Σε υψηλές θερμοκρασίες
3 Σε καιρό βροχής.
ερώτηση 7
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 213

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

1 Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
2 Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
3 Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
ερώτηση 8
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 185

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:

1 Μόνο από τον οδηγό.
2 Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
3 Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
ερώτηση 9
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 23

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:

1 Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
2 Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
3 Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
ερώτηση 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 25

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος;

1 Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.
2 Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
3 Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.
ερώτηση 11
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 82

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:

1 Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2 Έγχυση λαδιού.
3 Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
ερώτηση 12
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 32

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

1 Μικρότερη.
2 Ίση.
3 Μεγαλύτερη.
ερώτηση 13
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 11

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

1 Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
2 Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3 Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
ερώτηση 14
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 24

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;

1 Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
2 Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
3 Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
ερώτηση 15
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 202

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:

1 Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
2 Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
3 Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
ερώτηση 16
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 80

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;

1 Απαγορεύεται.
2 Επιτρέπεται πάντοτε.
3 Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
ερώτηση 17
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 22

Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:

1 Από 9 έως 11 ώρες.
2 Από 8 έως 10 ώρες.
3 Από 8 έως 11 ώρες.
ερώτηση 18
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 173

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

1 Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
2 Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3 Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
ερώτηση 19
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

1 Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2 Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3 Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
ερώτηση 20
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 35

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:

1 Αστικά λεωφορεία.
2 Σχολικά λεωφορεία.
3 Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
ερώτηση 21
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 169

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:

1 Υψηλές στροφές του κινητήρα.
2 Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
3 Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.
ερώτηση 22
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 143

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

1 Υποδιπλασιάζεται.
2 Διπλασιάζεται.
3 Τετραπλασιάζεται.
ερώτηση 23
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 88

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:

1 Αύξησης της θερμοκρασίας.
2 Πτώσης της πίεσης.
3 Πτώσης της θερμοκρασίας.
ερώτηση 24
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 11

Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:

1 Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.
2 Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
3 Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
ερώτηση 25
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 47

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:

1 Στην πράσινη περιοχή.
2 Στην κίτρινη περιοχή.
3 Στην κόκκινη περιοχή.
ερώτηση 26
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 46

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:

1 Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2 Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3 Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
ερώτηση 27
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 11

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:

1 Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
2 Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
3 Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.
ερώτηση 28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7

Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:

1 Αυτόνομων μετακινήσεων.
2 Διεθνών μετακινήσεων.
3 Έκτακτων μετακινήσεων.
ερώτηση 29
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 94

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:

1 Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
2 Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3 Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒ5.
ερώτηση 30
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

1 Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
2 Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3 Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
ερώτηση 31
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 90

Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:

1 Ο οδηγός και ο συνοδηγός.
2 Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
3 Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
ερώτηση 32
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 45

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

1 Τη 1 ώρα.
2 Τα 15 λέπια.
3 Τα 30 λεπτά.
ερώτηση 33
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 1

Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:

1 Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
2 Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
3 Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.
ερώτηση 34
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 29

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:

1 Τον αναστολέα διαφορικού.
2 Το ΑBS.
3 Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
ερώτηση 35
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 112

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

1 Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2 Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3 Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.
ερώτηση 36
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 69

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

1 Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2 Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3 Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
ερώτηση 37
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 77

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
2 Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3 Με κάθε αλλαγή οδηγού.
ερώτηση 38
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 12

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

1 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
2 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
3 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
ερώτηση 39
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 47

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

1 21 ωρών.
2 24 ωρών.
3 30 ωρών.
ερώτηση 40
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 51

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:

1 Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2 Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3 Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
ερώτηση 41
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 39

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:

1 Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2 Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3 Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
ερώτηση 42
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 44

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:

1 Καθόλου.
2 Πάνω από 1 φορά.
3 Πάνω από 2 φορές.
ερώτηση 43
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 67

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:

1 Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2 Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3 Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
ερώτηση 44
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των μαθητών και σπουδαστών μεταξύ της κατοικίας και του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου τους είναι:

1 Ειδικές τακτικές γραμμές.
2 Τακτικές γραμμές.
3 Έκτακτες γραμμές.
ερώτηση 45
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 194

Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:

1 Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.
2 Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
3 Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.
ερώτηση 46
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:

1 Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.
2 Την εγκληματικότητα.
3 Τον τουρισμό.
ερώτηση 47
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 182

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:

1 Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
2 Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
3 Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
ερώτηση 48
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 91

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2 Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3 Προστατεύει το περιβάλλον.
ερώτηση 49
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 119

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:

1 Μέγιστο απόβαρό.
2 Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
3 Μέγιστο μεικτό βάρος.
ερώτηση 50
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 24

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:

1 Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
2 Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3 Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
ερώτηση 51
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 200

Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:

1 Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
2 Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
3 Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.
ερώτηση 52
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 5

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:

1 Η αριστερή στροφή.
2 Η οπισθοπορεία.
3 Η δεξιά στροφή.
ερώτηση 53
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 32

Κάθε τροχός αποτελείται από ένα σώτρο «ζάντα) και ένα ελαστικό, εκτός της περίπτωσης «δίδυμου τροχού». Τα λεωφορεία έχουν ελαστικά:

1 Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
2 Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3 Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
ερώτηση 54
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 176

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:

1 Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
2 Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
3 Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
ερώτηση 55
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9

Στην Ελλάδα, ανταγωνιστικό του υπεραστικού λεωφορείου μέσο μεταφοράς είναι:

1 Ο σιδηρόδρομος.
2 Το μετρό.
3 Το πλοίο.
ερώτηση 56
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 11

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:

1 Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
2 Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
3 Η δήμευση του οχήματος.
ερώτηση 57
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 56

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:

1 Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
2 Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
3 Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
ερώτηση 58
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 18

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:

1 Τουλάχιστον 45 λεπτών.
2 Το πολύ 45 λεπιών.
3 Τουλάχιστον 35 λεπτών.
ερώτηση 59
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

1 56 ώρες.
2 58 ώρες.
3 50 ώρες.
ερώτηση 60
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 33

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:

1 Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
2 Οδηγεί το IX του.
3 Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.