{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} /{{ outcomes.length }}
ερώτηση 1
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 18

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

1 Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
2 Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
3 Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.
ερώτηση 2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 31

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

1 4,5 ωρών.
2 45 λεπτών.
3 45 ωρών.
ερώτηση 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:

1 Αυτόνομη.
2 Συνδυασμένη.
3 Δωρεάν.
ερώτηση 4
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2

Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:

1 Τις χώρες προέλευσης.
2 Τις χώρες προορισμού.
3 Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
ερώτηση 5
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 75

Το σύστημα ΑLB είναι:

1 Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
2 Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
3 Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
ερώτηση 6
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 94

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:

1 Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
2 Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3 Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒ5.
ερώτηση 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:

1 Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.
2 Το γραφείο και τους οδηγούς.
3 Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.
ερώτηση 8
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 6

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

1 Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2 Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3 Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
ερώτηση 9
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:

1 Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
2 Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
3 Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
ερώτηση 10
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 36

Το μέγεθος της ισχύος είναι:

1 Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2 Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3 Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
ερώτηση 11
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 99

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:

1 Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
2 Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
3 Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
ερώτηση 12
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 72

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

1 Μόνο ιδιοχείρως.
2 Στη θέση «ανάπαυση».
3 Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
ερώτηση 13
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 60

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:

1 Των κυκλωμάτων πέδησης.
2 Των ελαστικών.
3 Του κινητήρα.
ερώτηση 14
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 23

Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβή«» συνεργάζεται με:

1 Υδροπνευματικό σασμάν.
2 Αυτόματο σασμάν.
3 Μηχανικό σασμάν.
ερώτηση 15
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 74

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:

1 Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
2 Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3 Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
ερώτηση 16
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 11

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

1 45 ώρες.
2 50 ώρες.
3 56 ώρες.
ερώτηση 17
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 82

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:

1 Πυροσβεστήρα.
2 Εφεδρικό τροχό.
3 Αντιραντάρ.
ερώτηση 18
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 54

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:

1 Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2 Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων
3 Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
ερώτηση 19
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 58

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

1 Έχει μικρότερη απόδοση.
2 Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3 Έχει ίδια απόδοση.
ερώτηση 20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 5

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

1 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
ερώτηση 21
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:

1 25 ώρες.
2 35 ώρες.
3 70 ώρες.
ερώτηση 22
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 215

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

1 Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε μονή σειρά.
2 Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
3 Δεν μιλούν στο κινητό.
ερώτηση 23
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 105

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

1 Είναι σταθερό.
2 Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3 Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
ερώτηση 24
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 15

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:

1 Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
2 Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
3 Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.
ερώτηση 25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 28

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:

1 Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
2 Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3 Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
ερώτηση 26
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 51

Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:

1 Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης του.
2 Χωρίς προϋποθέσεις.
3 Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.
ερώτηση 27
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 22

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:

1 Του κινητήρα και ίου κιβωτίου ταχυτήτων.
2 Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3 Του κινητήρα και των τροχών.
ερώτηση 28
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 112

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

1 Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2 Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3 Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.
ερώτηση 29
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

1 Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2 Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3 Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
ερώτηση 30
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 58

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:

1 Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.
2 Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3 Που ανήκουν στο στρατό.
ερώτηση 31
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 14

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

1 Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
2 Το σβήσιμο του κινητήρα.
3 Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
ερώτηση 32
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:

1 Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
2 Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3 Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
ερώτηση 33
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:

1 Ειδικές τακτικές γραμμές.
2 Τακτικές γραμμές.
3 Έκτακτες γραμμές.
ερώτηση 34
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 23

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:

1 Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.
2 Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
3 Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
ερώτηση 35
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:

1 Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
2 Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3 Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
ερώτηση 36
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 174

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστων να ενδιαφέρεται για:

1 Την έγκαιρη άφιξη στον προορισμό του.
2 Την οικονομία καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.
3 Την ασφάλεια των επιβατών.
ερώτηση 37
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:

1 Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
2 Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
3 Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.
ερώτηση 38
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 43

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
ερώτηση 39
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 98

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:

1 Ελκτική.
2 Κινητική.
3 Θερμική.
ερώτηση 40
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 140

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:

1 Μικρότερο.
2 Ίσο.
3 Μεγαλύτερο.
ερώτηση 41
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 21

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):

1 Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
2 Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3 Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
ερώτηση 42
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 10

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:

1 8 ώρες.
2 10 ώρες.
3 12 ώρες.
ερώτηση 43
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 35

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:

1 Αστικά λεωφορεία.
2 Σχολικά λεωφορεία.
3 Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
ερώτηση 44
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 34

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:

1 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
2 Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
ερώτηση 45
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:

1 Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
2 Στο σαγόνι.
3 Στο πάνω μέρος των αυτιών.
ερώτηση 46
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 81

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:

1 Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
2 Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
3 Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
ερώτηση 47
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

1 56 ώρες.
2 58 ώρες.
3 50 ώρες.
ερώτηση 48
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 156

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:

1 Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
2 Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3 Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
ερώτηση 49
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 86

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:

1 Το μηχανόφρενο.
2 Ο υδραυλικός.
3 Ο ηλεκτρομαγνητικός.
ερώτηση 50
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 159

Η ορθολογική οδήγηση:

1 Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
2 Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
3 Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
ερώτηση 51
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

1 Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2 Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3 Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
ερώτηση 52
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 6

Τα περισσότερα λεωφορεία είναι:

1 Πετρελαιοκίνητα.
2 Βενζινοκίνητα.
3 Ηλεκτροκίνητα.
ερώτηση 53
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 166

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

1 Παραμένει σταθερή.
2 Μειώνεται.
3 Αυξάνεται.
ερώτηση 54
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 27

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:

1 Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
2 Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3 Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
ερώτηση 55
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 83

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

1 Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2 Έγχυση λαδιού.
3 Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
ερώτηση 56
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 20

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:

1 Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί
2 Γίνεται αλλαγή λαδιών.
3 Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
ερώτηση 57
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:

1 Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
2 Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3 Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
ερώτηση 58
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 43

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

1 Ως άλλη εργασία.
2 Ως ανάπαυση.
3 Ως ύπνος.
ερώτηση 59
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 57

Το κύριο σύστημα πέδησης των λεωφορείων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:

1 ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
2 Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
3 Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
ερώτηση 60
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 18

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:

1 Τουλάχιστον 45 λεπτών.
2 Το πολύ 45 λεπιών.
3 Τουλάχιστον 35 λεπτών.