{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} /{{ outcomes.length }}
ερώτηση 1
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 17

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

1 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
2 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
ερώτηση 2
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 176

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:

1 Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
2 Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
3 Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
ερώτηση 3
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:

1 Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
2 Στο σαγόνι.
3 Στο πάνω μέρος των αυτιών.
ερώτηση 4
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 35

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:

1 Πέντε 24ωρα.
2 Έξι 24ωρα.
3 Επτά 24ωρα.
ερώτηση 5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:

1 25 ώρες.
2 35 ώρες.
3 70 ώρες.
ερώτηση 6
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 163

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:

1 1 φορά το εξάμηνο.
2 1 φορά το μήνα.
3 1 φορά το χρόνο.
ερώτηση 7
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 76

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Πριν από κάθε διαδρομή.
2 Κάθε χρόνο.
3 Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
ερώτηση 8
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 27

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

1 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
2 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
ερώτηση 9
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 64

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:

1 Τη ροή υγρού φρένων.
2 Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
3 Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
ερώτηση 10
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:

1 Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.
2 Την εγκληματικότητα.
3 Τον τουρισμό.
ερώτηση 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3

Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:

1 Αυτόνομη.
2 Συνδυασμένη.
3 Δωρεάν.
ερώτηση 12
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 47

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

1 21 ωρών.
2 24 ωρών.
3 30 ωρών.
ερώτηση 13
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 105

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

1 Είναι σταθερό.
2 Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3 Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
ερώτηση 14
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 77

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
2 Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3 Με κάθε αλλαγή οδηγού.
ερώτηση 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:

1 Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
2 Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
3 Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.
ερώτηση 16
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 28

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:

1 Ο καφές και το νερό.
2 Οι χάρτες.
3 Τα γυαλιά ηλίου.
ερώτηση 17
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 73

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:

1 Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
2 Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
3 Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
ερώτηση 18
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 38

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:

1 Το πολύ 45 ωρών.
2 Τουλάχιστον 33 ωρών.
3 Τουλάχιστον 57 ωρών.
ερώτηση 19
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

1 Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2 Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3 Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
ερώτηση 20
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 22

Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:

1 Από 9 έως 11 ώρες.
2 Από 8 έως 10 ώρες.
3 Από 8 έως 11 ώρες.
ερώτηση 21
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 37

Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

1 Νωτομετωπικές.
2 Μετωπικές.
3 Πλαγιομετωπικές.
ερώτηση 22
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 36

Το μέγεθος της ισχύος είναι:

1 Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2 Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3 Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
ερώτηση 23
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 141

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:

1 Τα ελαστικά.
2 Την ανάρτηση.
3 Τα φρένα.
ερώτηση 24
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 187

Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:

1 Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.
2 Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
3 Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.
ερώτηση 25
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:

1 Οδικής ασφάλειας.
2 Συντήρησης του οχήματος.
3 Αντιμετώπισης της ανεργίας.
ερώτηση 26
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 172

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:

1 Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
2 Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3 Ηχορύπανση.
ερώτηση 27
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 39

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:

1 Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2 Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3 Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
ερώτηση 28
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 2

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:

1 Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
2 Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
3 Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
ερώτηση 29
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 30

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

1 Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
2 Ημερολογιακών εβδομάδων.
3 Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
ερώτηση 30
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 204

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση ίδια με αυτή της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:

1 Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.
2 Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
3 Στις αριστερές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
ερώτηση 31
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 44

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

1 Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
2 Το φορτίο και την ταχύτητα.
3 Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
ερώτηση 32
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 216

Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:

1 Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
2 Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
3 Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
ερώτηση 33
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:

1 Στον ανταγωνισμό.
2 Στην εύρεση εργασίας.
3 Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
ερώτηση 34
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 170

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:

1 Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
2 Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3 Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
ερώτηση 35
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 66

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:

1 Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2 Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3 Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
ερώτηση 36
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 132

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:

1 Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
2 Είναι εν γένει μικρότερη.
3 Δεν μεταβάλλεται.
ερώτηση 37
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 88

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:

1 Αύξησης της θερμοκρασίας.
2 Πτώσης της πίεσης.
3 Πτώσης της θερμοκρασίας.
ερώτηση 38
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 27

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:

1 Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
2 Το ταμείο, το γραφείο προμηθειών, το λογιστήριο.
3 Η δρομολόγηση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
ερώτηση 39
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 136

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:

1 Σε ανωφέρεια.
2 Σε κατωφέρεια.
3 Σε στροφή.
ερώτηση 40
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 36

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:

1 Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2 Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3 Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
ερώτηση 41
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 143

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

1 Υποδιπλασιάζεται.
2 Διπλασιάζεται.
3 Τετραπλασιάζεται.
ερώτηση 42
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 70

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

1 «2ος οδηγός».
2 «Διαθεσιμότητα».
3 «Άλλες εργασίες».
ερώτηση 43
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 10

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1 Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
2 Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3 Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
ερώτηση 44
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 67

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:

1 Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2 Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3 Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
ερώτηση 45
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 78

Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:

1 Πάντοτε.
2 Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
3 Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
ερώτηση 46
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 210

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:

1 Επί κεντρικής λεωφόρου.
2 Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
3 Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
ερώτηση 47
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:

1 Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
2 Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
3 Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
ερώτηση 48
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 81

Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α.:

1 Απαγορεύεται.
2 Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
3 Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
ερώτηση 49
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 84

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:

1 Εργαλεία.
2 Προειδοποιητικό τρίγωνο.
3 Παιδικά καθίσματα.
ερώτηση 50
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 22

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

1 Διαρκή ευφορία.
2 Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
3 Διαρκή κόπωση.
ερώτηση 51
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 69

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

1 Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2 Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3 Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
ερώτηση 52
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 88

Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:

1 Αστικά λεωφορεία.
2 Σχολικά λεωφορεία.
3 Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
ερώτηση 53
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 181

Σε περίπτωση αναγκαστικής ρυμούλκησης του λεωφορείου:

1 Αποβιβάστε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
2 Αποβιβάστε τους επιβάτες αν δεν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.
3 Απαγορεύεται να αποβιβάσετε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
ερώτηση 54
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 16

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
2 Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3 Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
ερώτηση 55
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 55

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

1 Την ταχύτητα κίνησης.
2 Τη διανυόμενη απόσταση.
3 Τη χιλιομετρική θέση.
ερώτηση 56
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 211

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνίσταται:

1 Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης
2 Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
3 Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
ερώτηση 57
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 33

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

1 Μικρότερη.
2 Ίση.
3 Μεγαλύτερη.
ερώτηση 58
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 198

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:

1 Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
2 Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3 Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
ερώτηση 59
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 36

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

1 Νωτομετωπικές.
2 Μετωπικές.
3 Πλαγιομετωπικές.
ερώτηση 60
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 46

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

1 Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2 Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3 Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.