{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} /{{ outcomes.length }}
ερώτηση 1
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 30

Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι:

1 Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.
2 Ο οδηγός, το όχημα, το οδικό περιβάλλον.
3 Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.
ερώτηση 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 33

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:

1 Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
2 Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
3 Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
ερώτηση 3
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 43

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

1 Ως άλλη εργασία.
2 Ως ανάπαυση.
3 Ως ύπνος.
ερώτηση 4
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 133

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:

1 Από τις καιρικές συνθήκες.
2 Από το βάρος του οδηγού.
3 Από τον όγκο του οχήματος.
ερώτηση 5
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 59

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):

1 Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
2 Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
3 Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
ερώτηση 6
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 142

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

1 Υποδιπλασιάζεται.
2 Διπλασιάζεται.
3 Τετραπλασιάζεται.
ερώτηση 7
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 22

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:

1 Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).
2 Να είναι σε οριζόντια στάση.
3 Να είναι σε κατακόρυφη στάση.
ερώτηση 8
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 136

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:

1 Σε ανωφέρεια.
2 Σε κατωφέρεια.
3 Σε στροφή.
ερώτηση 9
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 68

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

1 Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2 Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3 Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
ερώτηση 10
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

1 56 ώρες.
2 58 ώρες.
3 50 ώρες.
ερώτηση 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:

1 Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
2 Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
3 Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.
ερώτηση 12
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 85

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:

1 3 ετών.
2 8 ετών.
3 10 ετών.
ερώτηση 13
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 176

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:

1 Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
2 Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
3 Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
ερώτηση 14
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 126

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:

1 Της καταπόνησης των τροχών.
2 Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3 Της κατανάλωσης καυσίμου.
ερώτηση 15
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 16

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:

1 Η κόπωση του κινητήρα.
2 Η κόπωση του συσσωρευτή.
3 Η κόπωση του οδηγού.
ερώτηση 16
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 10

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:

1 8 ώρες.
2 10 ώρες.
3 12 ώρες.
ερώτηση 17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 20

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

1 Του ρίξετε παγωμένο νερό.
2 Το ανασηκώσετε.
3 Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
ερώτηση 18
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 17

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

1 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
2 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
ερώτηση 19
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 12

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

1 90 ώρες.
2 100 ώρες.
3 112 ώρες.
ερώτηση 20
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 183

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:

1 Του κατασκευαστή του οχήματος.
2 Του οδηγού.
3 Του οικείου ΚΤΕΟ.
ερώτηση 21
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 63

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:

1 «Έξυπνη κάρτα».
2 Ψηφιακό ρολόι.
3 Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
ερώτηση 22
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 191

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:

1 Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
2 Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
3 Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
ερώτηση 23
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 192

Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:

1 70 km/h.
2 80km/h.
3 90km/h.
ερώτηση 24
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 77

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
2 Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3 Με κάθε αλλαγή οδηγού.
ερώτηση 25
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 20

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:

1 Πρέπει να κοιμάται.
2 Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3 Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
ερώτηση 26
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 116

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:

1 Μόνο όταν είναι σε στάση.
2 Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3 Μόνο όταν κινείται.
ερώτηση 27
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 164

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

1 Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
2 Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3 Μείωση του κόστους συντήρησης.
ερώτηση 28
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 32

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:

1 24 και 45 λεπτών.
2 24 και 45 ωρών.
3 24 και 48 ωρών.
ερώτηση 29
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 21

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:

1 Ασθένεια του πνεύματος.
2 Φυσική αντίδραση.
3 Ασθένεια του σώματος.
ερώτηση 30
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 39

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

1 56 ώρες.
2 58 ώρες.
3 50 ώρες.
ερώτηση 31
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:

1 Αποτελεί αδίκημα.
2 Δεν αποτελεί αδίκημα.
3 Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
ερώτηση 32
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 128

Τριβή ονομάζεται:

1 Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
2 Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
3 Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
ερώτηση 33
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 54

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:

1 Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2 Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων
3 Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
ερώτηση 34
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:

1 Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2 Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3 Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
ερώτηση 35
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 175

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:

1 Την πληροφόρηση του κοινού.
2 Την ασφάλεια των επιβατών.
3 Την καταβολή του κομίστρου.
ερώτηση 36
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κτήση ΠΕΙ, ο οδηγός προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:

1 Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετέχει στις εξετάσεις.
2 Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3 Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, κατόπιν εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
ερώτηση 37
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 15

Το διάλειμμα γίνεται:

1 Εκτός του οχήματος μόνο.
2 Εντός του οχήματος μόνο.
3 Εντός ή εκτός του οχήματος.
ερώτηση 38
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 81

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:

1 Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
2 Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
3 Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
ερώτηση 39
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 103

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:

1 Των κιλών του.
2 Της ύλης του.
3 Του όγκου του.
ερώτηση 40
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:

1 Στον ανταγωνισμό.
2 Στην εύρεση εργασίας.
3 Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
ερώτηση 41
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 89

Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:

1 Δεν έχει κανείς.
2 Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3 Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
ερώτηση 42
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 86

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:

1 Το μηχανόφρενο.
2 Ο υδραυλικός.
3 Ο ηλεκτρομαγνητικός.
ερώτηση 43
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 13

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

1 0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
2 0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
3 0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
ερώτηση 44
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 36

Το μέγεθος της ισχύος είναι:

1 Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2 Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3 Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
ερώτηση 45
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 60

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:

1 Των κυκλωμάτων πέδησης.
2 Των ελαστικών.
3 Του κινητήρα.
ερώτηση 46
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 201

Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:

1 Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.
2 Παράσυρσης πεζού.
3 Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα
ερώτηση 47
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 113

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:

1 Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
2 Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3 Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
ερώτηση 48
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 129

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:

1 Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
2 Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3 Το μεικτό βάρος του οχήματος.
ερώτηση 49
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 87

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:

1 Έχει μόνο ο οδηγός.
2 Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3 Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
ερώτηση 50
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 19

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:

1 Άλλης εργασίας.
2 Φυσικής άσκησης.
3 Οδήγησης άλλου οχήματος.
ερώτηση 51
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 198

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:

1 Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
2 Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3 Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
ερώτηση 52
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 82

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:

1 Πυροσβεστήρα.
2 Εφεδρικό τροχό.
3 Αντιραντάρ.
ερώτηση 53
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 54

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

1 Τις ώρες εργασίας.
2 Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
3 Τις ώρες ύπνου.
ερώτηση 54
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 13

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:

1 Η διεύθυνση κατοικίας.
2 Η ημερομηνία γέννησης.
3 Το σημείο διάβασης των συνόρων.
ερώτηση 55
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1

Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:

1 Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
2 Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
3 Ίδιες για τούς ανθρώπους ίδιας ηλικίας.
ερώτηση 56
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 31

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:

1 Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
2 Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
3 Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
ερώτηση 57
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 94

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:

1 Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
2 Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3 Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒ5.
ερώτηση 58
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 38

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:

1 Το πολύ 45 ωρών.
2 Τουλάχιστον 33 ωρών.
3 Τουλάχιστον 57 ωρών.
ερώτηση 59
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:

1 Ειδική τακτική γραμμή.
2 Τακτική γραμμή.
3 Έκτακτη γραμμή.
ερώτηση 60
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 69

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

1 Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2 Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3 Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.