{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} /{{ outcomes.length }}
ερώτηση 1
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 78

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:

1 Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2 Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3 Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
ερώτηση 2
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 175

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:

1 Την πληροφόρηση του κοινού.
2 Την ασφάλεια των επιβατών.
3 Την καταβολή του κομίστρου.
ερώτηση 3
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 70

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

1 «2ος οδηγός».
2 «Διαθεσιμότητα».
3 «Άλλες εργασίες».
ερώτηση 4
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 191

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:

1 Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
2 Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
3 Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
ερώτηση 5
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 21

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:

1 9 ώρες.
2 10 ώρες.
3 11 ώρες.
ερώτηση 6
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 39

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

1 56 ώρες.
2 58 ώρες.
3 50 ώρες.
ερώτηση 7
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 17

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

1 Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
2 Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3 Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
ερώτηση 8
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

1 Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2 Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3 Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
ερώτηση 9
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 46

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:

1 Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2 Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3 Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
ερώτηση 10
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 77

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:

1 Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
2 Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3 Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
ερώτηση 11
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 28

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

1 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
ερώτηση 12
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 7

Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:

1 Άλλη εργασία.
2 Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
3 Χρόνος οδήγησης.
ερώτηση 13
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 132

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:

1 Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
2 Είναι εν γένει μικρότερη.
3 Δεν μεταβάλλεται.
ερώτηση 14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 20

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

1 Του ρίξετε παγωμένο νερό.
2 Το ανασηκώσετε.
3 Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
ερώτηση 15
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 142

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

1 Υποδιπλασιάζεται.
2 Διπλασιάζεται.
3 Τετραπλασιάζεται.
ερώτηση 16
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 5

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:

1 Που μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 50 km.
2 Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.
3 Που λειτουργούν σε ακτίνα 150 km.
ερώτηση 17
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 8

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:

1 Απώλεια σωματικού βάρους.
2 Αύξηση σωματικού βάρους.
3 Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
ερώτηση 18
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 38

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:

1 Το πολύ 45 ωρών.
2 Τουλάχιστον 33 ωρών.
3 Τουλάχιστον 57 ωρών.
ερώτηση 19
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 69

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

1 Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2 Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3 Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
ερώτηση 20
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 119

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:

1 Μέγιστο απόβαρό.
2 Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
3 Μέγιστο μεικτό βάρος.
ερώτηση 21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:

1 Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
2 Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
3 Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.
ερώτηση 22
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 207

Για την από/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:

1 Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
2 Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
3 Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.
ερώτηση 23
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 74

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:

1 Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
2 Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3 Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
ερώτηση 24
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:

1 Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.
2 Την εγκληματικότητα.
3 Τον τουρισμό.
ερώτηση 25
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 60

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:

1 Τον οδηγό μόνο.
2 Το όχημα μόνο.
3 Τον οδηγό και το όχημα.
ερώτηση 26
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 148

Οι επιβάτες ενός λεωφορείου επηρεάζονται:

1 Από την ένταση του πλευρικού ανέμου.
2 Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3 Και από την ορμή και από την αδράνεια.
ερώτηση 27
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 88

Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:

1 Αστικά λεωφορεία.
2 Σχολικά λεωφορεία.
3 Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
ερώτηση 28
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 149

Η επιτάχυνση ωθεί τους επιβάτες:

1 Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
2 Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3 Προς το εσωτερικό της στροφής.
ερώτηση 29
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 41

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
ερώτηση 30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 29

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:

1 Του προσφέρετε νερό.
2 Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
3 Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
ερώτηση 31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:

1 Ειδικές τακτικές γραμμές.
2 Τακτικές γραμμές.
3 Έκτακτες γραμμές.
ερώτηση 32
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 215

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

1 Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε μονή σειρά.
2 Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
3 Δεν μιλούν στο κινητό.
ερώτηση 33
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 91

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

1 Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
2 Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3 Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
ερώτηση 34
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 87

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:

1 Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
2 Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
3 Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
ερώτηση 35
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3

Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:

1 Αυτόνομη.
2 Συνδυασμένη.
3 Δωρεάν.
ερώτηση 36
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 63

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:

1 «Έξυπνη κάρτα».
2 Ψηφιακό ρολόι.
3 Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
ερώτηση 37
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 9

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:

1 Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
2 Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
3 Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
ερώτηση 38
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 37

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:

1 Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2 Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3 Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
ερώτηση 39
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 27

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:

1 Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
2 Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3 Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
ερώτηση 40
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 122

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:

1 Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
2 Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3 Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
ερώτηση 41
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 92

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

1 Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
2 Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
3 Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.
ερώτηση 42
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 147

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:

1 Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
2 Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
3 Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
ερώτηση 43
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 54

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:

1 Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2 Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων
3 Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
ερώτηση 44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 13

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

1 Το σβήσιμο του τσιγάρου.
2 Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
3 Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
ερώτηση 45
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 163

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:

1 1 φορά το εξάμηνο.
2 1 φορά το μήνα.
3 1 φορά το χρόνο.
ερώτηση 46
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 125

Η υπερφόρτωση προκαλεί:

1 Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
2 Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3 Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
ερώτηση 47
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 35

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:

1 Πέντε 24ωρα.
2 Έξι 24ωρα.
3 Επτά 24ωρα.
ερώτηση 48
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 71

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

1 «2ος οδηγός».
2 «Διαθεσιμότητα».
3 «Άλλες εργασίες»
ερώτηση 49
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 179

Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:

1 Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.
2 Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
3 Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.
ερώτηση 50
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 25

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

1 Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2 Ακουστεί θόρυβος.
3 Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
ερώτηση 51
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 58

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

1 Έχει μικρότερη απόδοση.
2 Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3 Έχει ίδια απόδοση.
ερώτηση 52
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 101

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:

1 Αιολική ενέργεια.
2 Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
3 θερμότητα.
ερώτηση 53
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 128

Τριβή ονομάζεται:

1 Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
2 Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
3 Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
ερώτηση 54
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 9

Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:

1 Πρωί.
2 Μεσημέρι.
3 Βράδυ.
ερώτηση 55
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 116

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:

1 Μόνο όταν είναι σε στάση.
2 Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3 Μόνο όταν κινείται.
ερώτηση 56
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 198

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:

1 Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
2 Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3 Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
ερώτηση 57
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 57

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο:

1 Τα αστικά λεωφορεία.
2 Τα οχήματα Κ.Τ.Ε.Λ.
3 Τα τουριστικά λεωφορεία.
ερώτηση 58
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 182

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:

1 Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
2 Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
3 Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
ερώτηση 59
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 165

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:

1 Υποδιπλασιάζεται.
2 Διπλασιάζεται.
3 Τετραπλασιάζεται.
ερώτηση 60
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:

1 Ειδική τακτική γραμμή.
2 Τακτική γραμμή.
3 Έκτακτη γραμμή.