{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} /{{ outcomes.length }}
ερώτηση 1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 4

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :

1 Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.
2 Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
3 Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.
ερώτηση 2
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 15

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ωβ στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:

1 Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
2 Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3 Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
ερώτηση 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 40

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

1 Διαδοχική.
2 Συνδυασμένη.
3 Μεικτή.
ερώτηση 4
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 46

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:

1 Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2 Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3 Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
ερώτηση 5
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 52

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:

1 Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2 Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3 Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
ερώτηση 6
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 20

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:

1 Πρέπει να κοιμάται.
2 Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3 Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
ερώτηση 7
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 44

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:

1 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
ερώτηση 8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12

Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:

1 Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.
2 Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
3 Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.
ερώτηση 9
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 140

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

1 Υποδιπλασιάζεται.
2 Διπλασιάζεται.
3 Τετραπλασιάζεται.
ερώτηση 10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:

1 25 ώρες.
2 35 ώρες.
3 70 ώρες.
ερώτηση 11
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 22

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:

1 Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
2 Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
3 Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
ερώτηση 12
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

1 Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
2 Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3 Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
ερώτηση 13
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 10

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:

1 8 ώρες.
2 10 ώρες.
3 12 ώρες.
ερώτηση 14
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 103

Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;

1 Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR.
2 Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR.
3 Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR.
ερώτηση 15
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 111

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

1 Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2 Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3 Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
ερώτηση 16
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 13

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:

1 Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2 Επαγωγής.
3 Συμπίεσης αέρα.
ερώτηση 17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 45

Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται:

1 GPS.
2 GIS.
3 RDS.
ερώτηση 18
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 33

Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά:

1 Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
2 Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3 Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
ερώτηση 19
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:

1 Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2 Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3 Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
ερώτηση 20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 32

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:

1 Έξι μήνες.
2 Ένα χρόνο.
3 Δύο χρόνια.
ερώτηση 21
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης:

1 Των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης.
2 Του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερομένου εμπορεύματος.
3 Του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.
ερώτηση 22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 36

Σύνθετες μεταφορές είναι:

1 Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.
2 Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
3 Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.
ερώτηση 23
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 33

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:

1 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
2 Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3 Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
ερώτηση 24
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 100

Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητα τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, σύμφωνα με τη CMR:

1 Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή.
2 Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή.
3 Ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει.
ερώτηση 25
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 82

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:

1 Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2 Έγχυση λαδιού.
3 Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
ερώτηση 26
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 42

Τα κυρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:

1 Το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
2 Το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών.
3 Το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου.
ερώτηση 27
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 86

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:

1 Το μηχανόφρενο.
2 Ο υδραυλικός.
3 Ο ηλεκτρομαγνητικός.
ερώτηση 28
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 53

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:

1 Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
2 Ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή.
3 Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.
ερώτηση 29
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 41

Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει:

1 Το Επικουρικό Κεφάλαιο.
2 Η πρεσβεία της χώρας διαμονής του.
3 Το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.
ερώτηση 30
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 87

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;

1 Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα.
2 Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
3 Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων.
ερώτηση 31
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 19

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:

1 Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
2 Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3 Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
ερώτηση 32
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 145

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:

1 Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
2 Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
3 Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
ερώτηση 33
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 21

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:

1 9 ώρες.
2 10 ώρες.
3 11 ώρες.
ερώτηση 34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 42

Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:

1 Διαδοχική.
2 Συνδυασμένη.
3 Μεικτή.
ερώτηση 35
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 26

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

1 Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2 Ακουστεί θόρυβος.
3 Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
ερώτηση 36
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 104

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

1 Δύναμη βαρύτητας.
2 Φυγόκεντρος δύναμη.
3 Ελκτική δύναμη.
ερώτηση 37
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 27

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

1 Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2 Ακουστεί θόρυβος.
3 Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
ερώτηση 38
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 176

Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού:

1 Καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος.
2 Τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα.
3 Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα.
ερώτηση 39
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 113

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:

1 Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
2 Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3 Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
ερώτηση 40
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 123

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

1 Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
2 Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3 Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
ερώτηση 41
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 91

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2 Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3 Προστατεύει το περιβάλλον.
ερώτηση 42
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 90

Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;

1 Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα.
2 Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό Βάρος κτλ.
3 Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη.
ερώτηση 43
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 30

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

1 4,5 ωρών.
2 45 λεπτών.
3 45 ωρών.
ερώτηση 44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 22

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

1 Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
2 Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3 Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
ερώτηση 45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 9

Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να:

1 Έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειες σας.
2 Αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειες σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος.
3 Αποφασίσετε για τις ενέργειες σας μετά την παρέλευση του σοκ.
ερώτηση 46
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 62

Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:

1 «Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.
2 «Διαθεσιμότητα».
3 «Διάλειμμα».
ερώτηση 47
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 160

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:

1 Της ηχορύπανσης.
2 Της οικονομίας καυσίμου.
3 Στα τέλη κυκλοφορίας.
ερώτηση 48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:

1 Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
2 Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3 Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
ερώτηση 49
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 53

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:

1 Προαιρετικός.
2 Υποχρεωτικός.
3 Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
ερώτηση 50
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 5

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:

1 Αποτελεί αδίκημα.
2 Δεν αποτελεί αδίκημα.
3 Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
ερώτηση 51
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 23

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:

1 Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
2 Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
3 Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
ερώτηση 52
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 41

Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δυο βασικούς τύπους ελιγμών:

1 Προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο.
2 Στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα.
3 Στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα.
ερώτηση 53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 18

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

1 Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
2 Το σβήσιμο του κινητήρα.
3 Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
ερώτηση 54
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 77

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού:

1 Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
2 Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3 Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
ερώτηση 55
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 46

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:

1 Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.
2 Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3 Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.
ερώτηση 56
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 192

Όταν το όχημα είναι άδειο:

1 Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.
2 Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
3 Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.
ερώτηση 57
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 161

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:

1 1 φορά το εξάμηνο.
2 1 φορά το μήνα.
3 1 φορά το χρόνο.
ερώτηση 58
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 12

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:

1 Ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
2 Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
3 Θανατική ποινή.
ερώτηση 59
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 45

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:

1 Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
2 Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
3 Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.
ερώτηση 60
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 47

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικό όριο οδήγησης του καθενός είναι οι:

1 10 ώρες.
2 9 ώρες.
3 18 ώρες.