{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} /{{ outcomes.length }}
ερώτηση 1
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 41

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
ερώτηση 2
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 60

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:

1 Των κυκλωμάτων πέδησης.
2 Των ελαστικών.
3 Του κινητήρα.
ερώτηση 3
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 6

Δεν εξαιρούνται απο τον ευρωπαικό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα:

1 Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών.
2 Που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.
3 Μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού.
ερώτηση 4
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 19

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:

1 Ο δυνατός καφές.
2 Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
3 Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
ερώτηση 5
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 65

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:

1 Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
2 Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
3 Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
ερώτηση 6
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 115

Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:

1 Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.
2 Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
3 Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.
ερώτηση 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:

1 5 χρόνια.
2 10 χρόνια.
3 15 χρόνια.
ερώτηση 8
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 96

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται:

1 Στον κινητήρα.
2 Στο κέντρο στροφής.
3 Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
ερώτηση 9
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 111

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:

1 Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2 Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3 Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
ερώτηση 10
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 11

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

1 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
2 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
3 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
ερώτηση 11
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 58

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:

1 Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
2 Επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων.
3 Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
ερώτηση 12
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 5

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:

1 Αποτελεί αδίκημα.
2 Δεν αποτελεί αδίκημα.
3 Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
ερώτηση 13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 29

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε:

1 ΣΕΚΟΟΜΕΕ.
2 ΣΕΚΑΜ.
3 ΚΕΘΕΥΟ.
ερώτηση 14
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 16

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:

1 4,5 ωρών.
2 45 λεπτών.
3 15 ή 30 λεπτών.
ερώτηση 15
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 71

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
2 Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3 Με κάθε αλλαγή οδηγού.
ερώτηση 16
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 53

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:

1 Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
2 Ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή.
3 Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.
ερώτηση 17
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 18

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:

1 Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
2 Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3 Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
ερώτηση 18
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 49

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

1 Τις ώρες εργασίας.
2 Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
3 Τις ώρες ύπνου.
ερώτηση 19
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 93

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;

1 Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.
2 Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
3 Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.
ερώτηση 20
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 38

Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:

1 Λιγότερα θύματα.
2 Ισάριθμα θύματα.
3 Περισσότερα θύματα.
ερώτηση 21
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 77

Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:

1 Τράνζιτ (transit) μεταφορά.
2 Τριγωνική μεταφορά.
3 Διμερής μεταφορά.
ερώτηση 22
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 59

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:

1 Τη συσκευή του ταχογράφου.
2 Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
3 Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
ερώτηση 23
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 10

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:

1 Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.
2 Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
3 Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
ερώτηση 24
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2

Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις:

1 Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.
2 Συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές.
3 Θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές.
ερώτηση 25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 5

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

1 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
ερώτηση 26
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 13

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:

1 Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2 Επαγωγής.
3 Συμπίεσης αέρα.
ερώτηση 27
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 86

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:

1 Το μηχανόφρενο.
2 Ο υδραυλικός.
3 Ο ηλεκτρομαγνητικός.
ερώτηση 28
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 119

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

1 26.000 κιλα.
2 22.000 κιλά.
3 14.000 κιλά.
ερώτηση 29
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 14

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:

1 Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
2 Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
3 Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.
ερώτηση 30
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

1 5 χρόνια.
2 7 χρόνια.
3 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
ερώτηση 31
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 86

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;

1 Σε μεταφορές τροφίμων.
2 Σε μεταφορές επίπλων.
3 Σε μεταφορές φαρμάκων.
ερώτηση 32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 27

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

1 Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
2 Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3 Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
ερώτηση 33
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 94

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:

1 Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
2 Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3 Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒS.
ερώτηση 34
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 32

Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:

1 Φωτεινό σηματοδότη.
2 Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
3 Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
ερώτηση 35
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 61

Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι:

1 Αποκλειστικά πνευματικό.
2 Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3 Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
ερώτηση 36
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 30

Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980} είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή:

1 Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
2 Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
3 Ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
ερώτηση 37
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 182

Το δίχτυ:

1 Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
2 Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
3 Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
ερώτηση 38
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 50

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:

1 Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2 Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3 Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
ερώτηση 39
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 196

Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου:

oo196
1 Μπροστά από τον πίσω άξονα.
2 Τέρμα μπροστά.
3 Τέρμα πίσω.
ερώτηση 40
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 32

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:

1 Έξι μήνες.
2 Ένα χρόνο.
3 Δύο χρόνια.
ερώτηση 41
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 40

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

1 Διαδοχική.
2 Συνδυασμένη.
3 Μεικτή.
ερώτηση 42
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 186

Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος:

1 Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος.
2 Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
3 Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
ερώτηση 43
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 160

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:

1 Της ηχορύπανσης.
2 Της οικονομίας καυσίμου.
3 Στα τέλη κυκλοφορίας.
ερώτηση 44
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18

Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:

1 Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.
2 Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
3 Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.
ερώτηση 45
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 18

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

1 Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
2 Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3 Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
ερώτηση 46
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 17

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
2 Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3 Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
ερώτηση 47
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 23

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:

1 Το φορτίο του οχήματος.
2 Το ύψος του οδηγού.
3 Το ύψος του οχήματος.
ερώτηση 48
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 116

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:

1 Μόνο όταν είναι σε στάση.
2 Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3 Μόνο όταν κινείται.
ερώτηση 49
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 32

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:

1 Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
2 Οδηγεί το IX του.
3 Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
ερώτηση 50
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 101

Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;

1 Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη.
2 Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα.
3 Να μην εκτελέσει τη μεταφορά.
ερώτηση 51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 25

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:

1 Σε δύσπνοια.
2 Στη διάσωση του τραυματία.
3 Σε μόνιμες βλάβες.
ερώτηση 52
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 154

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:

1 Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
2 Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3 Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
ερώτηση 53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 19

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:

1 Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
2 Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3 Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
ερώτηση 54
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 17

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

1 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
2 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
ερώτηση 55
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 12

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

1 90 ώρες.
2 100 ώρες.
3 112 ώρες.
ερώτηση 56
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 20

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:

1 100.
2 112.
3 911.
ερώτηση 57
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 105

Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;

1 Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας.
2 Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο.
3 Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία.
ερώτηση 58
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 13

Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:

1 Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
2 Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
3 Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
ερώτηση 59
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 30

Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:

1 Η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις.
2 Η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς.
3 Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών.
ερώτηση 60
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 11

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

1 45 ώρες.
2 50 ώρες.
3 56 ώρες.