{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} /{{ outcomes.length }}
ερώτηση 1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 18

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

1 Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
2 Το σβήσιμο του κινητήρα.
3 Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
ερώτηση 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 37

Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:

1 Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
2 Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
3 Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
ερώτηση 3
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 38

Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:

1 Λιγότερα θύματα.
2 Ισάριθμα θύματα.
3 Περισσότερα θύματα.
ερώτηση 4
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 41

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί:

1 Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2 Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3 Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
ερώτηση 5
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 27

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

1 Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2 Ακουστεί θόρυβος.
3 Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
ερώτηση 6
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 104

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:

1 Δύναμη βαρύτητας.
2 Φυγόκεντρος δύναμη.
3 Ελκτική δύναμη.
ερώτηση 7
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 68

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
2 Κάθε χρόνο.
3 Μετά από κάθε επισκευή του.
ερώτηση 8
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 122

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

1 Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
2 Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3 Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
ερώτηση 9
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 4

Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται:

1 Μόνο από τα ΦΔΧ.
2 Μόνο από τα ΦΙΧ.
3 Από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
ερώτηση 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3

Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:

1 Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
2 Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
3 Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
ερώτηση 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 33

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:

1 Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
2 Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
3 Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.
ερώτηση 12
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 25

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

1 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2 Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3 Μίας ημερολογιακής ημέρας.
ερώτηση 13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 42

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:

1 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
ερώτηση 14
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 22

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:

1 Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.
2 Διαρκή κόπωση.
3 Διαρκή ευφορία.
ερώτηση 15
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 90

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2 Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3 Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
ερώτηση 16
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 32

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:

1 Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
2 Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
3 Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
ερώτηση 17
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 52

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:

1 Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2 Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3 Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
ερώτηση 18
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 110

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

1 Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2 Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3 Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
ερώτηση 19
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 150

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:

1 Ευμενώς.
2 Δυσμενώς.
3 Ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού.
ερώτηση 20
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 66

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:

1 Μόνο ιδιοχείρως.
2 Στη θέση «ανάπαυση».
3 Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
ερώτηση 21
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 105

Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;

1 Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας.
2 Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο.
3 Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία.
ερώτηση 22
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 48

Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται:

1 μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα
2 με χρήση γεφυροπλάστιγγας
3 μέσω διαδικτύου
ερώτηση 23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 44

Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:

1 RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.
2 GPS, GIS.
3 Weigh in motion , sensors.
ερώτηση 24
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:

1 Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
2 Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
3 Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
ερώτηση 25
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 63

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:

1 Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
2 Σε υψηλές θερμοκρασίες.
3 Σε καιρό βροχής.
ερώτηση 26
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:

1 112 ώρες.
2 144 ώρες.
3 90 ώρες.
ερώτηση 27
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 38

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

1 56 ώρες.
2 58 ώρες.
3 50 ώρες.
ερώτηση 28
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκείμενου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:

1 Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις.
2 Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3 Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
ερώτηση 29
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 126

Τριβή ονομάζεται:

1 Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
2 Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
3 Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
ερώτηση 30
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

1 5 χρόνια.
2 7 χρόνια.
3 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
ερώτηση 31
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 29

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

1 Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
2 Ημερολογιακών εβδομάδων.
3 Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
ερώτηση 32
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 21

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:

1 Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
2 Γίνεται αλλαγή λαδιών.
3 Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
ερώτηση 33
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 37

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:

1 Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2 Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3 Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
ερώτηση 34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί:

1 Φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων.
2 Γενικότερη αναβάθμιση.
3 Γενικότερη υποβάθμιση.
ερώτηση 35
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 35

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:

1 Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
2 Νεκρό.
3 Υλικές ζημιές.
ερώτηση 36
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:

1 Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.
2 Σε τονοχιλιόμετρα.
3 Σε επιβατοχιλιόμετρα.
ερώτηση 37
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 135

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:

1 Επιβράδυνση.
2 Στροφή.
3 Επιτάχυνση.
ερώτηση 38
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:

1 5 χρόνια.
2 10 χρόνια.
3 15 χρόνια.
ερώτηση 39
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 22

Κάτα την διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης , απαγορεύεται η εργασία:

1 Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών , εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
2 Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
3 Στον κλαδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
ερώτηση 40
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

1 8 ώρες.
2 9 ώρες.
3 12 ώρες.
ερώτηση 41
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 17

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:

1 Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
2 Στη συντήρηση του οχήματος.
3 Στην ευστάθεια του οχήματος.
ερώτηση 42
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 27

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

1 Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
2 Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3 Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
ερώτηση 43
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 36

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:

1 Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
2 Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3 Καταγράφεται στον ταχογράφο.
ερώτηση 44
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 18

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

1 Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
2 Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3 Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
ερώτηση 45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 26

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:

1 Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.
2 Για κοινωφελείς σκοπούς.
3 Για ανώφελους σκοπούς.
ερώτηση 46
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 20

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:

1 Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
2 Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
3 Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
ερώτηση 47
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 6

Δεν εξαιρούνται απο τον ευρωπαικό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα:

1 Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών.
2 Που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.
3 Μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού.
ερώτηση 48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 2

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:

1 Με άμεση και απότομη πέδηση.
2 Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3 Με άναμμα του δεξιού φλας.
ερώτηση 49
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 115

Το Πιστοποιητικό Τ5 είναι:

1 Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.
2 Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων.
3 Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.
ερώτηση 50
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 121

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:

1 Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
2 Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3 Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
ερώτηση 51
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 10

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:

1 Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.
2 Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
3 Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
ερώτηση 52
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 14

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
2 Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3 Είναι λιγότερο θορυβώδης.
ερώτηση 53
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 43

Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:

1 RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.
2 GPS, GIS.
3 Weigh in motion , sensors.
ερώτηση 54
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 33

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:

1 Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους.
2 Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
3 Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
ερώτηση 55
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 7

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

1 Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2 Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3 Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
ερώτηση 56
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 31

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:

1 24 και 45 λεπτών.
2 24 και 45 ωρών.
3 24 και 48 ωρών.
ερώτηση 57
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1

Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:

1 Χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές.
2 Μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ.
3 Χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα.
ερώτηση 58
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 58

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

1 Έχει μικρότερη απόδοση.
2 Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3 Έχει ίδια απόδοση.
ερώτηση 59
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 62

Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:

1 Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2 Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3 Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
ερώτηση 60
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 17

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:

1 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
2 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.