{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} /{{ outcomes.length }}
ερώτηση 1
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 18

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:

1 Τουλάχιστον 45 λεπτών.
2 Το πολύ 45 λεπιών.
3 Τουλάχιστον 35 λεπτών.
ερώτηση 2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 45

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:

1 Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2 Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3 Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
ερώτηση 3
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 176

Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού:

1 Καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος.
2 Τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα.
3 Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα.
ερώτηση 4
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 2

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:

1 Με άμεση και απότομη πέδηση.
2 Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3 Με άναμμα του δεξιού φλας.
ερώτηση 5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:

1 Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών.
2 Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3 Χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία.
ερώτηση 6
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 22

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

1 Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
2 Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3 Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
ερώτηση 7
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 84

Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν:

1 Μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία.
2 Και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία.
3 Ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών.
ερώτηση 8
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 132

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:

1 Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
2 Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
3 Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.
ερώτηση 9
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 21

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:

1 9 ώρες.
2 10 ώρες.
3 11 ώρες.
ερώτηση 10
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 162

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:

1 Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
2 Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3 Μείωση του κόστους συντήρησης.
ερώτηση 11
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 8

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι:

1 Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
2 Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3 Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
ερώτηση 12
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 3

Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών:

1 Πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια.
2 Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
3 Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας.
ερώτηση 13
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 107

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:

1 Είναι σταθερή.
2 Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3 Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
ερώτηση 14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 19

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:

1 Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
2 Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3 Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
ερώτηση 15
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 102

Σύμφωνα με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους:

1 Στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα.
2 Στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας.
3 Στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα.
ερώτηση 16
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 61

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:

1 «Διάλειμμα».
2 «Άλλη εργασία».
3 «Διαθεσιμότητα».
ερώτηση 17
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 146

Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται:

1 Απο την ορμή αλλά όχι απο την αδράνεια.
2 Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3 Και από την ορμή και από την αδράνεια.
ερώτηση 18
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:

1 Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
2 Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3 Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
ερώτηση 19
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 87

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;

1 Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα.
2 Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
3 Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων.
ερώτηση 20
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 17

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

1 Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
2 Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
3 Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.
ερώτηση 21
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 78

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:

1 Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2 Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3 Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
ερώτηση 22
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 33

Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά:

1 Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
2 Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3 Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
ερώτηση 23
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 48

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

1 Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2 Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3 Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
ερώτηση 24
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 43

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι:

1 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
ερώτηση 25
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 17

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
2 Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3 Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
ερώτηση 26
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 39

Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών - σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων - εμπλέκονται:

1 Λιγότερα οχήματα.
2 Ισάριθμα οχήματα.
3 Περισσότερα οχήματα.
ερώτηση 27
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 16

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
2 Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
3 Είναι λιγότερο θορυβώδης.
ερώτηση 28
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 121

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:

1 Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
2 Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3 Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
ερώτηση 29
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10

Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:

1 Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.
2 Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
3 Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.
ερώτηση 30
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 54

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:

1 Η αποφυγή εμποδίου.
2 Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
3 Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.
ερώτηση 31
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 116

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις):

1 Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
2 Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
3 Οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση.
ερώτηση 32
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 179

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:

1 Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.
2 Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
3 Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.
ερώτηση 33
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 164

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

1 Παραμένει σταθερή.
2 Μειώνεται.
3 Αυξάνεται.
ερώτηση 34
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 15

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
2 Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3 Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
ερώτηση 35
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 18

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

1 Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
2 Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3 Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
ερώτηση 36
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 195

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:

oo195
1 Κέντρο.
2 Δεξιά.
3 Αριστερά.
ερώτηση 37
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 27

Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν:

1 Οι έγκυες γυναίκες.
2 Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μετρά.
3 Άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά.
ερώτηση 38
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 55

Η απόσταση ακινητοποίησης:

1 Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
2 Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
3 Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
ερώτηση 39
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 26

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους:

1 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
2 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
ερώτηση 40
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 83

Οι άδειες ΕΔΥΜ:

1 Είναι ετήσιας διάρκειας.
2 Ισχύουν για 2 έτη.
3 Ισχύουν για 3 έτη.
ερώτηση 41
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 28

Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματα της υπό την προϋπόθεση ότι:

1 Ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών.
2 Η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό.
3 Το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια.
ερώτηση 42
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 5

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

1 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
ερώτηση 43
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 108

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

1 Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2 Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3 Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
ερώτηση 44
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 26

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:

1 Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.
2 Για κοινωφελείς σκοπούς.
3 Για ανώφελους σκοπούς.
ερώτηση 45
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 14

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

1 Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
2 Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3 Είναι λιγότερο θορυβώδης.
ερώτηση 46
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 60

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:

1 Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
2 Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
3 Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
ερώτηση 47
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 7

Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:

1 Απώλεια σωματικού βάρους.
2 Αύξηση σωματικού βάρους.
3 Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
ερώτηση 48
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 71

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
2 Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3 Με κάθε αλλαγή οδηγού.
ερώτηση 49
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 134

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:

1 Σε ανωφέρεια.
2 Σε κατωφέρεια.
3 Σε στροφή.
ερώτηση 50
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 16

Η εργονομία ασχολείται με:

1 Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
2 Το εργατικό δίκαιο.
3 Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
ερώτηση 51
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 120

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά . Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:

1 26.000 κιλά.
2 22.000 κιλά.
3 14.000 κιλα.
ερώτηση 52
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 15

Το διάλειμμα γίνεται:

1 Εκτός του οχήματος μόνο.
2 Εντός του οχήματος μόνο.
3 Εντός ή εκτός του οχήματος.
ερώτηση 53
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 13

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:

1 Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
2 Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
3 Της επόμενης Κυριακής.
ερώτηση 54
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 42

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:

1 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
ερώτηση 55
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 192

Όταν το όχημα είναι άδειο:

1 Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.
2 Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
3 Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.
ερώτηση 56
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 180

Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:

1 Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.
2 Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
3 Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.
ερώτηση 57
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 45

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:

1 Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
2 Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
3 Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.
ερώτηση 58
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 46

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:

1 Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.
2 Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3 Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.
ερώτηση 59
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 36

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:

1 Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
2 Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
3 Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
ερώτηση 60
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2

Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις:

1 Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.
2 Συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές.
3 Θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές.