{{ outcomes.length - distinctive_answers_given_count }} /{{ outcomes.length }}
ερώτηση 1
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 39

Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών - σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων - εμπλέκονται:

1 Λιγότερα οχήματα.
2 Ισάριθμα οχήματα.
3 Περισσότερα οχήματα.
ερώτηση 2
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 31

Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια:

1 Αύξησης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
2 Μείωσης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
3 Μείωσης του χρόνου κρούσης.
ερώτηση 3
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 90

Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;

1 Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα.
2 Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό Βάρος κτλ.
3 Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη.
ερώτηση 4
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 50

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

1 Την ταχύτητα κίνησης.
2 Τη διανυόμενη απόσταση.
3 Τη χιλιομετρική θέση.
ερώτηση 5
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 172

Ο οδηγός φορτηγού είναι υπεύθυνος:

1 Μονό για την έγκαιρη μεταφορά του φορτίου.
2 Αποκλειστικά για τη σωστή οδήγηση.
3 Για το Βάρος και την ασφάλιση του φορτίου.
ερώτηση 6
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 91

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

1 Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2 Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3 Προστατεύει το περιβάλλον.
ερώτηση 7
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 33

Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν:

1 Η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα.
2 Ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας.
3 Το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007.
ερώτηση 8
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 100

Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητα τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, σύμφωνα με τη CMR:

1 Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή.
2 Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή.
3 Ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει.
ερώτηση 9
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 3

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά:

1 Άνω των 3,5 τόνων.
2 Κάτω των 3,5 τόνων.
3 Άνω των 7 τόνων.
ερώτηση 10
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 161

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:

1 1 φορά το εξάμηνο.
2 1 φορά το μήνα.
3 1 φορά το χρόνο.
ερώτηση 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 33

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:

1 Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
2 Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
3 Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.
ερώτηση 12
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 24

Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:

1 Υδροπνευματικό σασμάν.
2 Αυτόματο σασμάν.
3 Μηχανικό σασμάν.
ερώτηση 13
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 9

Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:

1 Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
2 Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
3 Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
ερώτηση 14
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 111

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών:

1 Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.
2 Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε περίπτωση μόνο που είναι υπαίτιος γι' αυτές.
3 Δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
ερώτηση 15
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 99

Στις διεθνείς μεταφορές, για κάθε βλάβη που μπορεί να υποστεί ο μεταφορέας, ο αποστολέας:

1 Φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση.
2 Φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά.
3 Δεν φέρει ευθύνη.
ερώτηση 16
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 42

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:

1 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
2 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
ερώτηση 17
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 49

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

1 Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
2 Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
3 Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
ερώτηση 18
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7

'Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε:

1 1.100 τονοχιλιόμετρα.
2 3.300 τονοχιλιόμετρα.
3 5.500 τονοχιλιόμετρα.
ερώτηση 19
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 113

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1:

1 Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1.
2 Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1.
3 Δεν εκδίδεται αντίγραφο.
ερώτηση 20
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 12

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:

1 Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
2 Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
3 Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.
ερώτηση 21
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 8

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι:

1 Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
2 Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3 Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
ερώτηση 22
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 48

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

1 Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2 Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3 Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
ερώτηση 23
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 37

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:

1 Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2 Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3 Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
ερώτηση 24
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 71

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:

1 Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
2 Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
3 Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
ερώτηση 25
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 42

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:

1 Ως άλλη εργασία.
2 Ως ανάπαυση.
3 Ως ύπνος.
ερώτηση 26
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 15

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:

1 Η κόπωση του κινητήρα.
2 Η κόπωση του συσσωρευτή.
3 Η κόπωση του οδηγού.
ερώτηση 27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:

1 Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
2 Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3 Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
ερώτηση 28
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 107

Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;

1 Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής.
2 Για ένα μόνο δρομολόγιο.
3 Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.
ερώτηση 29
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 3

Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών:

1 Πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια.
2 Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
3 Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας.
ερώτηση 30
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 65

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:

1 Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
2 Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
3 Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
ερώτηση 31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1

Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:

1 Χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές.
2 Μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ.
3 Χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα.
ερώτηση 32
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:

1 25 ώρες.
2 35 ώρες.
3 70 ώρες.
ερώτηση 33
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:

1 Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
2 Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
3 Συλλογική επιχείρηση.
ερώτηση 34
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 50

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:

1 Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2 Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3 Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
ερώτηση 35
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 4

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:

1 Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.
2 Που υποβάλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης.
3 Που κινούνται εντός ακτίνας 60 km απο την βάση τους.
ερώτηση 36
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 6

Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός:

1 Ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.
2 Ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
3 Ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων.
ερώτηση 37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 28

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:

1 Ανώφελη.
2 Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3 Υποχρεωτική.
ερώτηση 38
ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 20

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:

1 Ασθένεια του πνεύματος.
2 Φυσική αντίδραση.
3 Ασθένεια του σώματος.
ερώτηση 39
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

1 8 ώρες.
2 9 ώρες.
3 12 ώρες.
ερώτηση 40
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 23

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:

1 Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.
2 Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3 Του κινητήρα και των τροχών.
ερώτηση 41
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 89

Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR):

1 Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
2 Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας.
3 Εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας.
ερώτηση 42
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 78

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:

1 Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2 Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3 Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
ερώτηση 43
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 63

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:

1 Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
2 Σε υψηλές θερμοκρασίες.
3 Σε καιρό βροχής.
ερώτηση 44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 5

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

1 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
ερώτηση 45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 15

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:

1 Νερού.
2 Ξηράς κόνεως.
3 Διοξειδίου του άνθρακα.
ερώτηση 46
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 45

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:

1 Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2 Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3 Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
ερώτηση 47
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 85

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:

1 Το μηχανόφρενο.
2 Ο υδραυλικός.
3 Ο ηλεκτρομαγνητικός.
ερώτηση 48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 17

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

1 Το σβήσιμο του τσιγάρου.
2 Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
3 Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
ερώτηση 49
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:

1 112 ώρες.
2 144 ώρες.
3 90 ώρες.
ερώτηση 50
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 149

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:

1 Εκτός κατοικημένων περιοχών.
2 Εντός κατοικημένων περιοχών.
3 Μέσα σε σήραγγες.
ερώτηση 51
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 127

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:

1 Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
2 Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3 Το μεικτό βάρος του οχήματος.
ερώτηση 52
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 34

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:

1 Πέντε 24ωρα.
2 Έξι 24ωρα.
3 Επτά 24ωρα.
ερώτηση 53
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 11

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

1 45 ώρες.
2 50 ώρες.
3 56 ώρες.
ερώτηση 54
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 11

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1 Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
2 Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3 Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
ερώτηση 55
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 169

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

1 Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
2 Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3 Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
ερώτηση 56
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί:

1 Φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων.
2 Γενικότερη αναβάθμιση.
3 Γενικότερη υποβάθμιση.
ερώτηση 57
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 17

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:

1 Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
2 Στη συντήρηση του οχήματος.
3 Στην ευστάθεια του οχήματος.
ερώτηση 58
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 68

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

1 Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
2 Κάθε χρόνο.
3 Μετά από κάθε επισκευή του.
ερώτηση 59
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:

1 Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.
2 Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
3 Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.
ερώτηση 60
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 164

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

1 Παραμένει σταθερή.
2 Μειώνεται.
3 Αυξάνεται.