Οι Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου (Κ-1 έως Κ-42) δηλώνουν:

  • Επικίνδυνες θέσεις.
  • Προσβάσεις οδικών κόμβων.
  • Προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.

Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν.

Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου
Card image

Κ-1α

Επικίνδυνη αριστερή στροφή.

Card image

Κ-1α

Επικίνδυνη αριστερή στροφή.

Card image

Κ-1δ

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Card image

Κ-1δ

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Card image

Κ-2α

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη αριστερά.

Card image

Κ-2α

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη αριστερά.

Card image

Κ-2δ

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη δεξιά.

Card image

Κ-2δ

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη δεξιά.

Card image

Κ-3

Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Card image

Κ-3

Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Card image

Κ-4

Επικίνδυνη ανωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Card image

Κ-4

Επικίνδυνη ανωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Card image

Κ-5

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.

Card image

Κ-5

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.

Card image

Κ-6α

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.

Card image

Κ-6α

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.

Card image

Κ-6δ

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.

Card image

Κ-6δ

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.

Card image

Κ-7

Κινητή γέφυρα.

Card image

Κ-7

Κινητή γέφυρα.

Card image

Κ-8

Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.

Card image

Κ-8

Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.

Card image

Κ-9

Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.

Card image

Κ-9

Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.

Card image

Κ-10

Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Card image

Κ-10

Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Card image

Κ-11

Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Card image

Κ-11

Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Card image

Κ-12

Ολισθηρό οδόστρωμα.

Card image

Κ-12

Ολισθηρό οδόστρωμα.

Card image

Κ-13

Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετο αμμοχάλικο).

Card image

Κ-13

Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετο αμμοχάλικο).

Card image

Κ-14

Κίνδυνος απο πτώση βράχων και απο την παρουσία τους στο οδόστρωμα.

Card image

Κ-14

Κίνδυνος απο πτώση βράχων και απο την παρουσία τους στο οδόστρωμα.

Card image

Κ-15

Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.

Card image

Κ-15

Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.

Card image

Κ-16

Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.).

Card image

Κ-16

Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.).

Card image

Κ-17

Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.

Card image

Κ-17

Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.

Card image

Κ-18

Κίνδυνος απο διέλευση οικοσίτων ζώων.

Card image

Κ-18

Κίνδυνος απο διέλευση οικοσίτων ζώων.

Card image

Κ-19

Κίνδυνος απο διέλευση αγρίων ζώων.

Card image

Κ-19

Κίνδυνος απο διέλευση αγρίων ζώων.

Card image

Κ-20

Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.

Card image

Κ-20

Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.

Card image

Κ-21

Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδοτήση.

Card image

Κ-21

Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδοτήση.

Card image

Κ-22

Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως προσγειούμενων ή απογειούμενων αεροσκαφών.

Card image

Κ-22

Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως προσγειούμενων ή απογειούμενων αεροσκαφών.

Card image

Κ-23

Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).

Card image

Κ-23

Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).

Card image

Κ-24

Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.

Card image

Κ-24

Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.

Card image

Κ-25

Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν δηλώνονται στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24)

Card image

Κ-25

Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν δηλώνονται στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24)

Card image

Κ-26

Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.

Card image

Κ-26

Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.

Card image

Κ-27

Διασταύρωση με οδό, πάνω στην οποία αυτοί που κινούνται ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image

Κ-27

Διασταύρωση με οδό, πάνω στην οποία αυτοί που κινούνται ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image

Κ-28α

Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image

Κ-28α

Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image

Κ-28δ

Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρίσουν προτεραιότητα.

Card image

Κ-28δ

Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρίσουν προτεραιότητα.

Card image

Κ-29α

Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image

Κ-29α

Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image

Κ-29δ

Διακλάδωσις με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image

Κ-29δ

Διακλάδωσις με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Card image

Κ-30

Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Card image

Κ-30

Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Card image

Κ-31

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.

Card image

Κ-31

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.

Card image

Κ-32

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.

Card image

Κ-32

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.

Card image

Κ-33, Κ-34, Κ-35

Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν την προσέγγιση σ’αυτές.

Card image

Κ-33, Κ-34, Κ-35

Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν την προσέγγιση σ’αυτές.

Card image

Κ-36

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.

Card image

Κ-36

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.

Card image

Κ-37

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.

Card image

Κ-37

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.

Card image

Κ-38α

Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.

Card image

Κ-38α

Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.

Card image

Κ-38δ

Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.

Card image

Κ-38δ

Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.

Card image

Κ-39

Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Card image

Κ-39

Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Card image

Κ-40

Σήραγγα.

Card image

Κ-40

Σήραγγα.

Card image

Κ-41

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα.

Card image

Κ-41

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα.

Card image

Κ-42

Κίνδυνος λόγω ομίχλης

Card image

Κ-42

Κίνδυνος λόγω ομίχλης