Οι Πληροφοριακές Πινακίδες (Π-1 έως Π-95) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για την διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κλπ.).

Πληροφοριακές Πινακίδες
Card image

Π-1

Πρoειδoπoιητική κατευθύνσεων, η oπoία τoπoθετείται στις oδoύς ταχείας κυκλoφoρίας πρo διασταυρώσεων με αναγραφές κατευ θύνσεων και χιλιoμετρικών απoστάσεων.

Card image

Π-2

Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ των διακλαδώσεων, με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.

Card image

Π-3

Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.

Card image

Π-3α

Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.

Card image

Π-3β

Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Card image

Π-4

Προειδοποιητική για αδιέξοδο.

Card image

Π-5

Προειδοποιητική για αδιέξοδο.

Card image

Π-6

Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής για στροφή αριστερά στην επόμενη διασταύρωση.

Card image

Π-7

Προειδοποιητική πινακίδα προεπιλογής λωρίδας σε διασταύρωση σε οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Card image

Π-8α

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

Card image

Π-8β

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

Card image

Π-8γ

Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.

Card image

Π-8δ

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με μορφή βέλους.

Card image

Π-9

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας (μορφής ορθογωνίου).

Card image

Π-10

Κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.

Card image

Π-11

Κατεύθυνση προς κατασκήνωση.

Card image

Π-12

Κατεύθυνση προς Ξενώνα Νεότητας.

Card image

Π-13

Αρίθμηση εθνικών οδών.

Card image

Π-14

Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.

Card image

Π-15

Χιλιομέτρηση οδών.

Card image

Π-16

Χιλιομέτρηση οδών.

Card image

Π-17

Αρχή κατοικημένης περιοχής.

Card image

Π-18

Τέλος κατοικημένης περιοχής.

Card image

Π-19

Τοπωνυμία.

Card image

Π-20

Επιβεβαιωτική πινακίδα (παράδειγμα).

Card image

Π-21

Διάβαση πεζών.

Card image

Π-22

Νοσοκομείο (για αποφυγή ή μείωση οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).

Card image

Π-23

Μονόδρομος.

Card image

Π-24

Μονόδρομος.

Card image

Π-25

Οδός αδιέξοδος.

Card image

Π-26

Οδός ταχείας κυκλοφορίας.

Card image

Π-26α

Τέλος oδού ταχείας κυκλοφορίας.

Card image

Π-27

Αυτοκινητόδρομος.

Card image

Π-27α

Τέλος αυτοκινητοδρόμου.

Card image

Π-28

Στάση Λεωφορείου ή Τρόλλεϋ.

Card image

Π-29

Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1,2,3 της πινακίδας.

Card image

Π-30

Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιόνων (για το πλαίσιο της Π–29).

Card image

Π-31

Χώρος επιτρεπομένης στάθμευσης.

Card image

Π-31α

Περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.

Card image

Π-31β

Έξοδος από περιοχή επιτρεπομένης στάθμευσης.

Card image

Π-31γ

Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης στάθμευσης.

Card image

Π-32

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.

Card image

Π-33

Συνεργείο επισκευής βλαβών.

Card image

Π-34

Τηλέφωνο.

Card image

Π-35

Πρατήριο καυσίμων.

Card image

Π-36

Ξενοδοχείο ή Motel.

Card image

Π-37

Εστιατόριο.

Card image

Π-38

Αναψυκτήριο ή Καφενείο.

Card image

Π-39

Θέση για παραμονή εκδρομέων.

Card image

Π-40

Σημείο έναρξης περιπάτου.

Card image

Π-41

Θέσεις για κατασκηνώσεις.

Card image

Π-42

Θέση για τροχόσπιτα.

Card image

Π-43

Θέση για κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα.

Card image

Π-44

Ξενώνας Νεότητας.

Card image

Π-45

Τουριστικές Πληροφορίες.

Card image

Π-46

Περιοχή κολύμβησης.

Card image

Π-47

Εγκαταστάσεις υγιεινής.

Card image

Π-48

Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.

Card image

Π-49

Σήραγγα.

Card image

Π-50

Αεροδρόμιο.

Card image

Π-51

Ελικοδρόμιο.

Card image

Π-52

Εναέρια μεταφορά.

Card image

Π-53

Λιμάνι.

Card image

Π-54

Τουριστικό λιμάνι.

Card image

Π-55

Λιμενικός σταθμός ιπταμένων σκαφών.

Card image

Π-56

Λιμενικός σταθμός εμπορικών οχηματαγωγών πλοίων.

Card image

Π-57

Αστυνομία.

Card image

Π-58

Αρχή περιοχής κατοικίας.

Card image

Π-59

Τέλος περιοχής κατοικίας.

Card image

Π-60

Άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ).

Card image

Π-61

Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.

Card image

Π-62

Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.

Card image

Π-63

Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Card image

Π-64

Συνιστώμενη ταχύτητα.

Card image

Π-65

Γενικά όρια ταχύτητας.

Card image

Π-66

Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

Card image

Π-67

Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Card image

Π-68

Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Card image

Π-69

Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.

Card image

Π-69α

Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.

Card image

Π-70

Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.

Card image

Π-70α

Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.

Card image

Π-71

Εγκαταστάσεις υγιεινής για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑμεΑ).

Card image

Π-72

Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. Μετρό για χρησιμοποίηση του μεταφορικού αυτού μέσου).

Card image

Π-73

Προειδοποίηση κατεύθυνσης οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγασμένο χώρο.

Card image

Π-74

Κατεύθυνση-επισήμανσης επικίνδυνων καμπυλών.

Card image

Π-75

Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης τοποθετούμενα σε επικίνδυνες καμπύλες κυρίων αρτηριών.

Card image

Π-76

Εμπόδιο κινητό λόγω έργων επί της οδού.

Card image

Π-77

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52δ).

Card image

Π-78

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52α).

Card image

Π-79

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52).

Card image

Π-80

Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

Card image

Π-81

Προειδοποιητική κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

Card image

Π-82

Προειδοποιητική κατευθύνσεων εισόδου σε αυτοκινητόδρομο από δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου κόμβου.

Card image

Π-83

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου (αποκλειστικά για αυτοκινητόδρομο).

Card image

Π-84

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου με αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.

Card image

Π-85

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου).

Card image

Π-86

Κατεύθυνση εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.

Card image

Π-87

Επιβεβαιωτική της εισόδου στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά τον ανισόπεδο κόμβο.

Card image

Π-88

Προειδοποιητική κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.

Card image

Π-89

Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.

Card image

Π-90α - Π-90β - Π-90γ

Προειδοποιητικές εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο σε αποστάσεις 100, 200, 300 μέτρα, αντίστοιχα

Card image

Π-91

Προειδοποιητική υποχρεωτικής παρακαμπτήριας διαδρομής των οδικών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Card image

Π-92

Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

Card image

Π-92α

Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

Card image

Π-93

Ρύθμιση κυκλοφορίας από σχολικό τροχονόμο.

Card image

Π-94

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Τα οχήματα των παραβατών μετακινούνται.

Card image

Π-95

Τροχιόδρομος επί του οδοστρώματος.