Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες (Ρ-1 έως Ρ-77) επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισμένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ.

  • απαγόρευση στροφής
  • υποχρεωτική πορεία
  • όριο ταχύτητας
κλπ.).

Πληροφορούν δηλαδή, αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις. Η παραβίαση των μηνυμάτων τους αποτελεί σοβαρή τροχαία παράβαση και επισύρει ποινές και εκθέτει τον παραβάτη οδηγό αλλά και τους υπόλοιπους, που κινούνται στο ίδιο οδικό δίκτυο, σε σοβαρότατους κινδύνους.

Ρυθμιστικές Πινακίδες
Card image

P-1

Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.

Card image

P-2

Υποχρεωτική διακοπή πορείας.

Card image

P-3

Οδός προτεραιότητας.

Card image

P-4

Τέλος οδού προτεραιότητας.

Card image

P-5

Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος).

Card image

P-6

Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος).

Card image

P-7

Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.

Card image

P-8

Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Card image

P-9

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.

Card image

P-10

Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες.

Card image

P-11

Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.

Card image

P-12

Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα.

Card image

P-13

Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα.

Card image

P-14

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκουμένου ή ρυμουλκουμένου ενός άξονα.

Card image

P-15

Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.

Card image

P-16

Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.

Card image

P-17

Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.

Card image

P-18

Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.

Card image

P-19

Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Card image

P-20

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).

Card image

P-21

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 2) μέτρα.

Card image

P-22

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 3.5) μέτρα.

Card image

P-23

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους... (π.χ. 5) τόνους.

Card image

P-24

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους... (π.χ. 2) τόνους.

Card image

P-25

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 10) μέτρα.

Card image

P-26

Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των... (π.χ. 70) μέτρων.

Card image

P-27

Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.

Card image

P-28

Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

Card image

P-29

Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180 μοίρες).

Card image

P-30

Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς καλάθι.

Card image

P-31

Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα.

Card image

P-32

Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό (π.χ. 50 χλμ.) την ώρα.

Card image

P-33

Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος).

Card image

P-34

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου. Η αντικατάσταση της ένδειξης Τελωνείο με άλλη σημαίνει την απαγόρευση της διέλευσης χωρίς στάση προ της δηλούμενης θέσης.

Card image

P-35

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού διοδίων.

Card image

P-36

Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα.

Card image

P-37

Τέλος ορίου ταχύτητας το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ.) την ώρα.

Card image

P-38

Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.

Card image

P-39

Απαγορεύεται η στάθμευση.

Card image

P-40

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Card image

P-41

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μονούς μήνες.

Card image

P-42

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς μήνες.

Card image

P-43

Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διαρκείας).

Card image

P-44

Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης.

Card image

P-45

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών.

Card image

P-46

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων.

Card image

P-47

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.

Card image

P-48

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.

Card image

P-49

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.

Card image

P-50

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.

Card image

P-50α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.

Card image

P-50δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.

Card image

P-51α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.

Card image

P-51δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.

Card image

P-52

Yπoχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή τoυ εμπoδίoυ.

Card image

P-52α

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Card image

P-52δ

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Card image

P-53

Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.

Card image

P-54

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).

Card image

P-55

Oδός υπoχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρoμoς, απαγoρευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, oχημάτων άμεσης ανάγκης και oχημάτων για την είσoδo-έξoδo σε παρόδιες ιδιoκτησίες).

Card image

P-56

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων, που χρησιμοποιούν την οδό).

Card image

P-57

Υποχρεωτική ελαχίστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ. 30) χλμ/ώρα.

Card image

P-58

Τέλος υποχρεωτικής ελαχίστης ταχύτητας, που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57.

Card image

P-59

Yπoχρεωτικές αντιoλισθητικές αλυσίδες χιόνων σε δύo τoυλάχιστoν από τoυς κινητήριoυς τρoχoύς τoυ αυτoκινήτoυ.

Card image

P-60

Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.

Card image

P-61

Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.

Card image

P-62

Tέλoς απαγόρευσης πρoσπεράσματoς από φoρτηγά αυτoκίνητα, πoυ έχει επιβληθεί με απαγoρευτική πινακίδα.

Card image

P-63

Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3) τόνους.

Card image

P-64

Aπαγoρεύεται η είσoδoς σε oχήματα πoυ μεταφέρoυν επικίνδυνα υλικά.

Card image

P-65

H κάθε κατηγoρία χρηστών πoυ απεικoνίζει τo αντίστoιχo σύμβoλo πρέπει να χρησιμoπoιεί την πλευρά τoυ αντίστoιχoυ διαδρόμoυ πoυ είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτήν την κατηγoρία.

Card image

P-66

Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.

Card image

P-67

Αποκλειστική διέλευση Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

Card image

P-68

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ.

Card image

P-69

Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.

Card image

P-70

Χωρός στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων (π.χ. ΤΑΧΙ).

Card image

P-71

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)" ύστερα από ειδική άδεια.

Card image

P-72

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα "ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)", ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας

Card image

P-73α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς αριστερά.

Card image

P-73δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.

Card image

P-74α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.

Card image

P-74δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.

Card image

P-75

Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτω.

Card image

P-76

Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόμου.

Card image

P-77

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόμου.