Σε όλες τις περιπτώσεις τα σήματα του τροχονόμου υπερισχύουν όλων των άλλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (φωτεινή σηματοδότηση, πινακίδες σημάνσεως, διαγραμμίσεις, κανόνες προτεραοότητας και κυκλοφορίας.).


  • Όταν υπαρχεί κάποιος τροχονόμος ακολουθούμε μόνο τις οδηγίες του.
  • Όταν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης σε λειτουργία, το χρώμα του καθορίζει την πορεία που θα ακολούθησουμε. Οι ενδείξεις τους υπερισχύουν οποιωνδήποτε πινακίδων προτεραιότητας.
  • Οι πινακίδες ρυθμίζουν την προτεραιότητα μόνο όταν ο φωτεινός σηματοδότης (φανάρι) δεν λείτουργει, τότε ακολουθούμε τις πινακίδες κυκλοφορίας.
Σήματα τροχονόμου
Card image

Ο τροχονόμος σηκώνει το χέρι. Σημαίνει: Προσοχή. Διακοπή πορείας για όλους τους οδηγούς που κινούνται στην οδό (από όλες τις κατευθύνσεις).

Card image

Ο τροχονόμος έχει τεντωμένο τον ή τους βραχίονές του ή αφού δώσει το σήμα στέκεται με κατεβασμένους τους βραχίονες. Σημαίνει: Διακοπή πορείας σε όσους κινούνται κατά μέτωπο προς ή πίσω από τον τροχονόμο.

Card image

Ο τροχονόμος έχει τεντωμένο τον ή τους βραχίονές του ή αφού δώσει το σήμα στέκεται με κατεβασμένους τους βραχίονες. Σημαίνει: Διακοπή πορείας σε όσους κινούνται κατά μέτωπο προς ή πίσω από τον τροχονόμο.

Card image

Ο τροχονόμος κινεί τα χέρια του προς ορισμένη κατεύθηνση. Σημαίνει: Κίνηση των οχημάτων προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση.

Card image

Ο τροχονόμος είναι τοποθετημένος στον κόμβο, έτσι ώστε να τον βλέπετε από τα πλάγια (προφίλ). Σημαίνει: Κίνηση των οχημάτων προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση. Έχετε δικαίωμα να περάσετε χωρίς να σταματήσετε.

Card image

Ο τροχονόμος χρησιμοποιεί και κινεί ερυθρό φως. Σημαίνει: Διακοπή πορείας στους οδηγούς που χρησιμοποιούν την οδό προς τους οποίους απευθύνεται το φως.

Card image

Ο τροχονόμος μοτοσυκλετιστής που προσπερνά προπορευόμενο όχημα και τείνει το δεξί χέρι προς τα πλάγια. Σημαίνει: Υποχρέωση του οδηγού του οχήματος να σταματήσει στη δεξιά άκρη του οδοστρώματος.

Card image

Διακοπή πορείας σε όσους κινούνται κατά μέτωπο προς ή πίσω από τον τροχονόμο.

Card image

Διακοπή πορείας σε όσους κινούνται κατά μέτωπο προς ή πίσω από τον τροχονόμο.

Card image

Διακοπή πορείας για όλους τους οδηγούς που κινούνται στην οδό (από όλες τις κατευθύνσεις).

Card image

Διακοπή πορείας για όλους τους οδηγούς που κινούνται στην οδό (από όλες τις κατευθύνσεις).

Card image

Διακοπή πορείας σε όσους κινούνται κατά μέτωπο προς ή πίσω από τον τροχονόμο.

Card image

Διακοπή πορείας σε όσους κινούνται κατά μέτωπο προς ή πίσω από τον τροχονόμο.

Card image

Διακοπή πορείας σε όσους κινούνται κατά μέτωπο προς ή πίσω από τον τροχονόμο.

Card image

Διακοπή πορείας για όλους τους οδηγούς που κινούνται στην οδό (από όλες τις κατευθύνσεις).

Card image

Διακοπή πορείας σε όσους κινούνται κατά μέτωπο προς ή πίσω από τον τροχονόμο.